Diakonia - Människor som förändrar världen
Kongo-Kinshasa är ett viktigt land i Diakonias verksamhet. Vi har i många år arbetat tillsammans med lokala organisationer för bland annat mänskliga rättigheter, demokrati och utveckling. Foto: Joakim Roos

Diakonia avsätter pengar till Kongo-Kinshasa

Under slutet av 2012 har Diakonia samlat in pengar till de humanitära katastroferna i Kongo-Kinshasa och Gaza. Gåvorna har varit många, och tidigt under 2013 avsatte Diakonia 200 000 kronor till förmån för Kongos-Kinshasas folk.

Situationen just nu

I staden Goma och Norra Kivu-regionen är situationen fortsatt kritisk. Människor har börjat ta sig tillbaka till sina hem, men fortfarande är det många som inte har återhämtat sig från de senaste månadernas händelser.

Samtidigt är M23-rebellerna fortfarande aktiva. Konflikten mellan regeringen och M23 påverkar nu även människorna som lever i de södra delarna av Kivu-regionen. Det här gör läget instabilt, och har lett till att andra grupper har utnyttjat situationen genom våld mot civila. Grupperna har även förvärrat de etniska spänningarna mellan människor, vilket har medfört en stor osäkerhet i regionen.

Människor i behov av hjälp

Även om nyhetsrapporteringen nu har tystnat lamslår tragedierna fortsatt människor i östra Kongo-Kinshasa. Diakonia har därför gått samman med det globala nätverket ACT Alliance, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för effektivare katastrofinsatser, för att vi ska kunna hjälpa så många människor som möjligt att få sina liv tillbaka.

Så kommer pengarna att användas

Genom ACT Alliances stora insamling går de 200 000 kronorna från Diakonia till ACT Alliances insats för att hjälpa cirka 50 000 människor i östra Kongo. De medel som Diakonia avsätter för Kongo-Kinshasa kommer att användas till:

Mat och livsmedelsförsörjning

Materiella resurser och härbärgen

Skydd mot sexuellt våld för kvinnor och flickor drabbade av konflikten

För att nå de människor som behöver stöd inom dessa områden sker ett samarbete med lokala och väletablerade organisationer som står nära befolkningen och som har möjlighet att bedriva politisk påverkan. Organisationerna kommer bland annat att:

Kartlägga sexuella övergrepp och ge kvinnor juridiskt stöd mot förövare av sexuellt våld

Fokusera särskilt på att se till att barn som påverkats av konflikten inte ska gå hungriga

Förbättra levandsvillkoren för de mest utsatta människorna genom att bistå med boenden och härbärgen