Diakonia - Människor som förändrar världen
En pojke går förbi sitt sönderbombade hus i Juhor ad dik, Gaza. Bilden är tagen 2009 efter Israels bombningar som den gången dödade 1 387 gazabor. På den israeliska sidan dödades nio personer, enligt Diakonias samarbetsorganisation B'Tselem. Foto: Aida Burnett-Cargill

Gaza: Diakonia varnar för humanitär katastrof

Våldet från samtliga parter i konflikten mellan Hamas och Israel måste omedelbart stoppas om en humanitär katastrof i Gaza ska kunna förhindras. Det säger Diakonia tillsammans med 37 andra biståndsorganisationer, som också arbetar på plats, i ett gemensamt uttalande.

Alla stridande parter måste skydda civila

Efter förra Gazakriget 2008-2009 konstaterade den så kallade Goldstonekommissionen – som utredde de krigsbrotts som då begicks – att även icke statliga aktörer kan hållas ansvariga inför folkrätten. Det innebär att samtliga stridande parter har ett ansvar att skydda civilbefolkningen. Trots detta gör sig både Israel och Hamas, liksom ytterligare väpnade milisgrupper i Gaza, skyldiga till upptrappat våld. Konsekvenserna för civilbefolkningen i både Gaza och i de drabbade områdena i Israel är oacceptabla.

Stigande dödstal och många skadade

Befolkningen i Gaza saknar skyddsrum och under de senaste dagarna har andelen civila offer stigit dramatiskt. Hitintills har över 90 palestinier dödats och 750 skadats. I Israel har tre israeler dödats och 80 skadats.

– Rapporterna om döda och skadade barn på båda sidor är chockerande och vi fördömer våldet från alla sidor i konflikten, säger Bo Forsberg generalsekreterare på Diakonia.

Brist på läkemedel och medicinsk utrustning

Diakonia och de andra organisationerna bakom uttalandet varnar för konsekvenserna av att sjukhusen inne i Gaza nu börjar lida brist på läkemedel och saknar medicinsk utrustning. Man poängterar också att befolkningen har upplevt sig leva under konflikt under lång tid – förutom Israels ockupation och blockad har attacker från israelisk militär och civila dödsfall blivit en del av vardagen.

Organisationerna har i flera år också varnat för att blockaden underminerar de demokratiska krafterna i Gaza, och i själva verket stärker Hamas och milisgrupperna ekonomiskt, politiskt och militärt. Inte minst genom att den resulterat i en omfattande insmuggling av vapen via tunnelssystem - vapen som sedan används både mot den egna befolkningen och mot Israel.

– Världssamfundet måste omedelbart sätta press på samtliga parter att upphöra med våldet, ge civilbefolkningen humanitär assistans och arbeta för en politisk lösning. Det innebär att även ställa skyldiga på alla sidor till svars för krigsbrott och snarast upphäva den skadliga blockaden mot Gaza, avslutar Bo Forsberg.