Diakonia - Människor som förändrar världen

Humanitära katastrofer i Gaza och Kongo-Kinshasa 2012

Den 23 november 2012 startade Diakonia en insamling för humanitär assistans och återuppbyggnad i konfliktområdena Gaza och östra Kongo-Kinshasa. I Gaza användes pengarna till stöd för funktionshindrade. I Kongo-Kinshasa bestod den humanitära hjälpen av bland annat mat och härbärge, och fördelades via ACT Alliance, där Diakonia är medlem.