Diakonia - Människor som förändrar världen
Jorden är redo i Kitui i Kenya, men för att det ska växa behöver regnen komma.

Afrikas horn: Vatten i Kenya

Du minns säkert de fruktansvärda bilderna från Afrikas Horn för ett år sedan. Nu får vi likadana bilder, men från Sahelregionen i Afrika. Men det finns hopp! Läs om hur Diakonia följer upp förra årets akuta hjälp med mer långsiktiga insatser i Kituidistriktet på Afrikas horn.

1 800 människor får säkrare tillgång till vatten

I Kituidistriktet i Kenya driver Diakonia nu ett tvåårigt projekt för att ca 1 800 människor (cirka 200 hushåll) i de mest torkdrabbade områdena ska få säker tillgång till vatten.

Vatten en ständig bristvara

Kitui är ett av de mest torkdrabbade distrikten i Kenya. Vatten är en ständig bristvara och situationen har förvärrats de senare åren. Redan under hungerkatastrofen 2011 inleddes diskussionerna om hur man skulle kunna säkra tillgången till vatten genom att till exempel hitta sätt att samla regnvatten.

- Regnet har blivit opålitligt och det blir värre och värre. Det har regnat alldeles för lite och vi har därför inte fått någon ordentlig skörd på länge, berättade Juliana Samuel.

Uppsamling av regnvatten i dammar och

I projektet får byar I Kitui-distriket möjligheten att använda sig av olika former av vattensamlingsmetoder. Regnvatten samlas in och förvaras, så att det kan användas när regnen uteblir.

Parallellt med det handfasta byggandet av dammar och cisterner får jordbrukare utbildning i hur man bäst kan använda dem.

Mer vattensnåla grödor

Projektet kommer också hjälpa jordbrukare att börja använda mer vattensnåla grödor och jordbruksmetoder.

Jordbrukare kommer att få utsäde för vattensnåla grödor som till exempel tomater, vattenmelon och lök, och de kommer få lära sig mer om hur de kan maximera sin produktion med hjälp av bevattning från dammarna.

När projektet är klart kommer det finnas sex dammar av olika slag där regnvatten kommer att samlas. Vattnet kommer kunna användas för att bevattna grödor och till boskapen.

Byborna är med i alla stegen i arbetet

Utöver dammarna kommer sex stora cisterner att installeras för att samla regnvatten. Byggarbetet kommer att stödjas av experter, men allt bygger på att byborna själva är med och lär sig om hur dammar och cisterner ska byggas och skötas. På så sätt får de både ägarskap och en kunskap som de i sin tur kan föra vidare.

I varje by kommer det, efter att byggnationerna är klara, att finnas en grupp med människor som har speciellt ansvar för att underhålla dammar och cisterner och ta ansvar för vattenkvaliteten.

Projektet är ett samarbete mellan Diakonia, Upplands Väsby Missionsförsamling och dess second handbutik Skopan samt Vatten för alla, som är Atlas Copcos personalförening. Diakonias del i projektet finansieras med pengar som samlats in från privata givare som märkt gåvan "Afrikas horn" under 2011.