Diakonia - Människor som förändrar världen

Afrikas horn 2011 - svält och torka i Kenya och Somalia

I juli 2011 nåddes vi i Sverige av fruktansvärda bilder från Afrikas horn. Miljontals människor var drabbade av svält. Diakonia och våra lokala samarbetsorganisationer i Somalia (Puntland) och Kenya gjorde humanitära insatser och integrerade sedan stödet till torkdrabbade i det långsiktiga biståndet.