Diakonia - Människor som förändrar världen
Griselda Lupi är en av många eldjsälar i Diakonias nätverk som vi kan stödja tack vare de gåvor som vi får in genom exempelvis Humanfonden.

Tack till alla som sparar med hjärtat!

Idag, på Alla Hjärtans Dag, vill Diakonia rikta ett varmt tack till dig som sparar i Swedbank Robur Humanfond! Genom ditt sparande bidrar du till Diakonias långsiktiga biståndsarbete till människor som förändrar världen.

Över 1 miljon till Diakonia

Det finns många som sparar med hjärtat. Ett samarbete som grundas på en vilja att göra något gott kan göra stor skillnad. Under 2012 har spararna i Swedbank Robur Humanfond bidragit med totalt 876 miljoner kronor till 71 ideela organisationer i Sverige. Av dem har 1 147 300 kronor gått till Diakonia.

Tack till alla sparare

Genom åren har Diakonia fått gåvor på Hjärtedagen motsvarande 22,6 miljoner kronor från alla er som fondsparar i Swedbank Robur Humanfond. Det är vi stolta och glada över, men framförallt är vi tacksamma för alla sparare som varje dag gör skillnad.

Diakonia vill tacka alla er som genom fondsparande stöttar oss, och därmed ger oss möjlighet att ge stöd till de drygt 400 organisationer som vi samarbetar med världen över. Ert val att spara i en ideell fond eller gåvofond är inte bara en investering för den egna framtiden utan även en betydelsefull insats för människor världen över.