Diakonia - Människor som förändrar världen

Budgeten: Använd biståndet till... bistånd!

Diakonia vill att biståndet ska användas för att stödja fattiga människor i utvecklingsländer att själva ta sig ur fattigdomen. Det ska inte användas till att täcka andra kostnader.

Biståndet urholkas allt mer

I regeringens budget stannar nu rekordmycket av biståndsbudgeten i Sverige, skriver Aftonbladet, som intervjuat Magnus Walan på Diakonia.

Omkring hälften, 944 miljoner, av Sveriges biståndstillskott 2013 kommer att gå till ökade kostnader för flyktingmottagande i Sverige.

Tolv procent av biståndsramen stannar kvar i Sverige

- Sverige har en enorm ökning av avräkning för migrationskostnader i Sverige. Det motsvarar nu 12 procent av hela biståndsramen, som stannar kvar i Sverige, berättar Magnus Walan på Diakonia.

Diakonia anser att Sverige ska ha en generös flyktingpolitik, men att denna inte ska finansieras på bekostnad av fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer.

Biståndspolitiken måste vara trovärdig

Även Göteborgs-Posten skriver om urholkningen av biståndsbudgeten och intervjuar Magnus Walan: "Det är inte trovärdigt att prata om resultat i Afrika om stora delar av biståndet har andra mål än fattigdomsbekämpning och blir till ett budgetstöd till Sverige", säger Magnus Walan i intervjun.

Om biståndsbudgeten: Det svenska biståndet får 2,4 miljarder kronor extra 2013, jämfört med 2012. Totalt uppgår biståndet 2013 till 38,2 miljarder. Enligt regeringen nås därmed målet att biståndet ska uppgå till en procent av Sveriges bruttonationalinkomst.