Diakonia - Människor som förändrar världen

Viktigt steg mot fossilfritt EU

EU-medel för regional utveckling ska främja cirkulär ekonomi, klimatanpassning och energieffektivisering och ska inte få gå till fossila bränslen. Det röstade Europaparlamentet för nyligen.

2019-04-08

Den 27 mars röstade Europaparlamentet för att utesluta finansiering av fossil energi genom unionens regionala utvecklingsfonder. Det är ett mycket positivt och viktigt steg mot netto noll-utsläpp och EU:s åtaganden under Parisavtalet. Tillsammans med CAN Europe och en rad andra organisationer deltog Diakonia i en push för att få parlamentet att anta en ambitiös resolution kring fonderna. Resolutionen är parlamentets position i frågan och innebär att inga pengar från de regionala utvecklingsfonderna ska få användas till exempelvis produktion, transport, distribution eller eldning av fossila bränslen eller investeringar i nya regionala flygplatser.

Fonderna ska bland annat främja hållbar mobilitet, energieffektivitet, cirkulär ekonomi och klimatanpassning. I oktober hålls trepartsförhandlingar mellan Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och Europeiska rådet i frågan, och då är det viktigt att Sverige driver på för ett ambitiöst slutresultat.