Diakonia - Människor som förändrar världen
Kvinnorna i rättegången ifrågasätts när de vittnar om sina upplevelser av sexuella övergrepp som barn. Kvinnorna i rättegången ifrågasätts när de vittnar om sina upplevelser av sexuella övergrepp som barn. Foto: Mauricio Malca

"Varför gråter ni inte?"     – stereotypa könsroller i vägen för rättvisan

Över 4 600 våldtäktsfall registrerades efter Perus 20 år långa inbördeskrig. Nu, 30 år senare, börjar lagen sakta komma ikapp de militärer som systematiskt utnyttjade minderåriga flickor. Men vägen till rättvisa är lång och offren blir utsatta ännu en gång – nu av ett fördomsfullt rättssystem.

2017-05-15

I byarna Manta och Vilca på det peruanska höglandet startades 1984 två militärbaser. Under åren som följde våldtogs ett stort antal kvinnor i området. Nu, år 2017, står 13 militärer och den peruanska staten till slut inför rätta för övergreppen i en historisk rättegång. Diakonias samarbetsorganisation Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, DEMUS, som jobbar för kvinnors rättigheter, har arbetat i Manta och Vilca sedan 2005. Organisationen ger juridiskt och psykologiskt stöd till tre av de nio kvinnor som i dag kräver upprättelse.
– De här kvinnorna har trots det enorma stigma som sexuellt våld fortfarande innebär i Peru höjt sina röster för rättvisa. Detta mot ett system som är djupt patriarkalt, säger Sayda Luca, ansvarig för fallet på DEMUS.

Brott mot mänskligheten

När det peruanska inbördeskriget var slut i mitten av 00-talet inrättades en sanningskommission som identifierade 538 fall av sexuellt våld under konflikten. Sedan dess har siffran på fall som har uppdagats ökat för varje år och i dag återfinns 4 657 fall av våldtäkt i det nationella registret.
Det anses därför bevisat att våldtäkter användes systematiskt av militären, och att det fanns ett samtycke från högre instanser att använda sexuellt våld som praxis för att sätta skräck i och dominera befolkningen. Åklagaren yrkar därför på att även staten bör hållas ansvarig för händelserna i Manta och Vilca, och att fallet ska rubriceras som brott mot mänskligheten.

Offren ifrågasätts igen

Rättegången som inleddes i juli förra året beräknas pågå till slutet av 2017 och är nu inne i den avgörande delen där offren vittnar. Alla de nio kvinnorna var minderåriga när brotten begicks. Två av dem blev gravida som resultat av våldtäkterna. Även om det är positivt att fallet går framåt berättar Sayda Luca att det finns en oro över de attityder som den nationella brottmålsdomstolen har uppvisat under vittnesmålen.
– Kvinnornas trovärdighet har ifrågasatts. De har till exempel fått frågor om varför de inte gråter när de vittnar och om de inte bara vill hämnas för att militärerna inte tog ansvar för sina barn. De har även behövt vittna inför förövarna och nekats psykologiskt stöd under rättegången. När de efter så många år av tystnad nu kräver rättvisa blir de dubbelt bestraffade i rättegången, säger Sayda Luca.

Går inte att förneka

Men att fallet äntligen är uppe i domstol efter flera år av intensivt arbete gör ändå att det sexuella våldet slutligen har satts på kartan och att det inte längre går att förneka vad som hände under inbördeskriget.
– Om domen inte blir fällande är det ett stort bakslag och det blir som om hela samhället vänder ryggen mot de här kvinorna som har väntat i över 30 år på rättvisa. Dörren skulle även stängas för att fler kvinnor skulle våga anmäla, avslutar Sayda Luca.