Diakonia - Människor som förändrar världen
Historiskt klimatavtal antaget i Paris 2015.

Vi har fått ett historiskt avtal - nu börjar arbetet

I helgen enades världens ledare för första gången om ett rättsligt bindande klimatavtal. Det är historiskt!

2015-12-16

Avtalet klubbades igen efter två veckors intensiva förhandlingar. Kampanjen Act Now for Climate Justice var på plats. Med ditt och andras engagemang i ryggen arbetade vi hårt för att påverka jordens länder att sluta ett bra avtal som utgår från klimaträttvisa.

Det här var våra krav på världens ledare:

  • Genomför rättvisa, ambitiösa och kraftfulla klimatåtgärder som hejdar klimatförändringarna och håller den globala uppvärmningen tydligt under 2 grader. 
  • Betala ut och öka de tidigare utlovade pengarna. Pengarna ska göra det möjligt för de fattigaste att anpassa sig till klimatförändringarna och fortsätta en hållbar utveckling, med låga klimatutsläpp.

Lyckades vi? 

  •  Vi fick ett avtal med en tydlig ambitionsnivå om att världens temperaturökning ska hållas så långt under 2 grader som möjligt, helst under 1,5 grader. Därmed ökar pressen på världens länder att genomföra rättvisa, ambitiösa och kraftfulla åtgärder. Å andra sidan talar avtalet inte om för oss hur det ska gå till. 
  • I avtalet lovar länderna att finansieringen till utsatta länder ska öka över tid, särskilt till de minst utvecklade länderna och till ö-stater. Däremot saknas siffror i avtalet, därför måste arbetet med hur stort stödet ska vara fortsätta. 

Avtalet ska alltså i första hand ses som ett ramverk som behöver fyllas med innehåll. Nu kommer ländernas klimatarbete att följas upp var femte år. En stark opinion som driver på för att det ska bli ett målmedvetet klimatarbete kommer att vara avgörande även i fortsättningen. Vi som organisationer kommer självklart att vara en del av det arbetet. 

Men också ditt engagemang, stort som smått, är viktigt. I Paris blev det tydligt att länder med en stark opinion kan driva på för högre ambitioner. Så fortsätt att engagera dig. 

Visa politiker och privata aktörer att du vill se ett kraftfullt och rättvist klimatarbete, det behövs mer än någonsin!

Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia
Carin Dernulf, generalsekreterare equmenia
Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan
Kjell Larsson, missionsföreståndare Svenska Alliansmissionen
Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd
Gunilla Hallonsten, policychef Svenska kyrkans internationella arbete
Amanda Carlshamre, förbundsordförande Svenska Kyrkans Unga