Diakonia - Människor som förändrar världen
Foto: Jeppe Schilder

Oro över urvattnad EU-lag om konfliktmineraler

130 organisationer från både Afrika och Europa uppmanar EU inför kommande beslut att inte missa chansen till en effektiv reglering av handeln med konfliktmineraler.

2016-06-13

Oroade organisationer skriver brev till EU-parlamentariker

EU är en av världens största importörer av konfliktmineraler. En reglering av handeln har diskuterats under flera års tid men nu verkar det som om EU-parlamentet inom kort kan besluta om en  lag. EU:s nuvarande ordförandeland Holland arbetar för att förhandlingarna ska kunna avslutas före den 30 juni, då lämnar över ordförandeskapet. 130 organisationer har inför beslutet skrivit ett brev till EU-parlamentarikerna, oroade över att EU:s kommande lagförslag inte blir tillräckligt verkningsfullt.

Krav på EU att ta sitt ansvar

I brevet påminner undertecknarna om de omfattade krav som finns från både konsumenter, företag, människorättsorganisationer och civilsamhälle, i både Europa och mineralernas ursprungsländer, att EU tar sitt ansvar för en verkningsfull reglering. Som konsument ska man kunna veta var råvarorna i de produkter man köper kommer ifrån.

"Regelverket kan underminera den legala handeln"

En som ställt tydliga krav på en bindande lag från EU är den prisbelönte kongolesiska läkaren Denis Mukwege, på Panzi-sjukhuset.
– Det måste finnas bindande krav på redovisning för alla företag som kan bidra till att föra in konfliktmineraler i EU. Om inte, kommer EU:s regelverk istället riskera att underminera de internationella försöken att legalisera mineralhandeln”, säger dr Mukwege.

Reglerar bara en begränsad del av importen

Organisationerna är oroade över att flera EU-länder arbetar för att försvaga lagförslaget – förslaget reglerar nämligen endast handel med rena mineraler trots att majoriteten av konfliktmineraler importeras som komponenter i elektronikprodukter, exempelvis datorer, hemelektronik och mobiltelefoner.

Undertecknarna befarar också att det nya direktivet inte kommer leva upp till samma standard som EU redan beslutat om för andra branscher. Så kallad due-diligence innebär en process där företag identiferar, förhindrar, begränsar och ansvarar för verksamhetens påverkan på mänskliga rättigheter.

Konfliktmineraler hindrar fred och utveckling

Konfliktmineraler hindrar både utveckling, fred och lagligt företagande genom finansiering av väpnade grupper, våld mot civila, korruption samt oacceptabla arbetsvillkor för både vuxna och barn.

- Vi får inte glömma att när vissa EU-länder och EU-politiker oroar sig för möjlig ökad byråkrati, så handlar frågan om möjligheterna att överhuvudtaget kunna bedriva laglig utvinning för företagen i exempelvis Kongo-Kinshasa. För de som drabbas av följderna av den illegala handeln är det en fråga om liv och död, säger Joakim Wohlfeil, policyrådgivare i konfliktfrågor på Diakonia.

 

Läs mera på denna länk:
http://www.euractiv.com/section/development-policy/opinion/mon-dear-dutch-presidency-we-need-effective-law-on-conflict-minerals/

Brevet till beslutsfattare

NamnStorlekFiltypLadda ner
2016-06-13 Open letter signed 361 KB PDF