Diakonia - Människor som förändrar världen
Bertas mamma Austra Bertha Flores Lopez håller i en kudde med en bild av sig själv och dottern samt texten: Vi är alla Berta. Foto: Ezequiel Sanchez.

Vem mördade Berta Cáceres?

Efter 20 månader utan rättvisa presenterade den 31 oktober fem internationella advokater en oberoende rapport om mordet på människorättsförsvararen Berta Cáceres. – Rapporten är skrämmande. Det går inte längre att förneka högt uppsatta aktörers inblandning i mordet, säger Roxanna Altholz, en av advokaterna bakom rapporten.

2017-11-03

Det var den 2 mars 2016 vid midnatt som två beväpnade män bröt sig in i Berta Cáceres hus och sköt sex skott som avslutade hennes liv. Den mexikanska människorättsförvararen Gustavo Castro som också befann sig i Bertas bostad skadades allvarligt.

Berta var känd för sitt arbete för urfolket Lencas rätt till sin mark. Vid tiden för mordet var hon frontfigur för en uppmärksammad kampanj mot företaget Desarrollos Energeticos (DESA) som hotade Lencafolkets mark och tillgång till vatten genom bygget av ett vattenverk (ett bygge som bröt mot ett flertal miljölagar).  

Krävde en oberoende utredning

Bertas familj och organisationen hon arbetade för, El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), krävde genast en oberoende utredning eftersom de var rädda för att de honduranska myndigheterna inte skulle försöka hitta den skyldige. Men ingen oberoende utredning tillsattes.

Sex månader efter mordet på Berta bildades därför, med stöd från ett flertal internationella organisationer, El Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) för att genomföra en oberoende genomgång av fakta och bevis. GAIPE består av fem oberoende specialister inom internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter, internationell straffrätt och komparativ straffrätt.

Över 30 personer har intervjuats, tio brottmål undersökts och närmare fyrtio tusen sidor av textmeddelanden analyserats. Det undersökta materialet ger klara bevis för att företrädare för staten, anställda i företaget DESA och yrkesmödare var inblandade i planen för att tysta Berta och hennes organisation.

"Får höra de inblandades röster planera mordet"

Den 31 oktober presenterades den slutgiltiga rapporten i Tegucigalpa.

– Rapportens innehåll är starkt och skrämmande eftersom läsaren genom textmeddelandena får höra de inblandades röster när de planerar mordet på Berta. Det går därför inte längre att förneka högt upsatta aktörers medverkan, säger Roxanna Altholz, professor vid juridiska fakulteten vid University of California som medverkat i GAIPE.

Honduras är ett av världens farligaste länder för människor som försvarar mänskliga rättigheter, framförallt för miljöaktivister. Många lever under ständiga hot om våldsamma repressalier och straffriheten för brott mot människorättsförsvarare är otroligt hög. Mellan 2013 och 2014 dödades fyra medlemmar från Bertas organisation COPINH.

– Åklagarmyndigheten har haft tillgång till den här informationen i mer än ett och ett halvt år och har inte agerat. Det är mycket troligt att de som beställde Bertas död aldrig kommer att dömas. Bevisen visar att handlingen planerats i detalj i månader, men straffriheten är mycket stor i Honduras, säger Roxanna Altholz.

En affisch med Bertas bild och frågan: Var är de intellektuella hjärnorna? Foto: Ezequiel Sanchez.

Europeiska banker medvetna om brotten

Rapporten visar utöver inblandingen av det nationella företaget DESA även att de båda bankerna, FMO från Nederländerna och den finska banken Finnfond, som genom DESA investerade i bygget av vattenverket, var medvetna om de brott mot mänskliga rättigheter som skedde. De mottog en rad brev från COPINH där organisationen informerade dem om situationen men valde först efter mordet på Berta att dra tillbaka sin finansering.

– Det finns mycket oroande kryphål i de internationella bankernas kontrollmekanismer för investeringar. De visste vad som hände och att de finansierade en kriminell struktur som använde våld, förklarar Roxanna Altholz.

Den 2 november presenterades rapporten inför den amerikanska kongressen i Washington. Sedan dess har både den interamerikanska MR-kommissionen, CIDH, och FN:s High Commissioner ställt sig bakom den. GAIPE hoppas nu att det internationella samfundets reaktioner ska skapa eko i Honduras.

– Förhoppningen är att rapporten kan fortsätta få effekt både nationellt och internationellt och att fler påtryckningar görs gentemot åklagarmyndigheten i Honduras för att de ska utreda Bertas död opartiskt och döma de skyldiga, avslutar Roxanna Altholz.

Stöd Diakonias arbete i Latinamerika