Diakonia - Människor som förändrar världen

Diakonia på IMF:s och Världsbankens vårmöten i Washington

I samband med att Internationella Valutafonden (IMF) och Världsbanken håller sina vårmöten i Washington samlas representanter för regeringar, folkrörelser och den privata sektorn för att diskutera globala utvecklingsfrågor och det världsekonomiska läget. Diakonia är medarrangör till ett seminarium om hur man kan stärka utvecklingsländer på skatteområdet.

2019-04-08

Ny och kontroversiell Världsbankspresident

När Internationella Valutafondens (IMF:s) och Världsbankens vårmöten äger rum i Washington 8-14 april kommer utnämningen av David R. Malpass till ny president förra veckan att vara på allas läppar. Diakonia har tillsammans med folkrörelser runtom i världen kritiserat processen och det faktum att det är USA som bestämmer.

Valet av Malpass har skapat oro på grund av hans tidigare uttalanden kring klimatfrågor och multilateralt samarbete. Världsbanksgruppen med dess 189 medlemsländer är en viktig aktör i det multilaterala samarbetet. Banken har stort inflytande på utvecklingen i de 130 länder där den är närvarande. Det blir nu extra viktigt att Sverige, som del av den nordisk/baltiska valkretsen, ser till att Världsbanken med Malpass i spetsen blir en positiv kraft i samarbetet för en hållbar utveckling.

Diakonias seminarium – ett nordiskt samarbete

Diakonia arrangerar tillsammans med nordiska kollegor ett seminarium i Washington den 11 april på temat: Tax for Development, Addis Tax Initiative and the Nordic model – reducing inequality? På seminariet deltar bland annat norska biståndsministern och representanter för Världsbanken.

Seminariet fokuserar på nordiska länders stöd till utvecklingsländer för att bygga upp kapacitet på skatteområdet. Frågor som kommer diskuteras är:

  • Lever de nordiska länderna upp till sina åtaganden inom The Addis Tax Initiative (ATI)?
  • Bidrar det nordiska stödet till progressiva skattesystem som minskar ojämlikhet?
  • Vilken roll spelar institutioner som Världsbanken?

På seminariet presenterar vi slutsatserna av en kommande rapport som analyserar nordiskt stöd till kapacitetsuppbyggnad på skatteområdet.