Diakonia - Människor som förändrar världen
Halima, 11 år Halima, 11 år, är nu i säkerhet. Foto: Shaeem Jahangir

Vårinsamling ger stöd till barn på flykt

I Myanmar/Burma pågår nu en fruktansvärd våldsvåg och fördrivning av folkgruppen rohingyer. Sedan augusti 2017 har över 650 000 rohingyer tagit sin tillflykt till flyktingläger i Bangladesh.

2018-04-10

– Fördrivningen är så extrem att man talar om ett folkmord, säger Diakonias generalsekreterare Georg Andrén och tillägger:

– Det är svårt att föreställa sig vad det måste innebära att fly hals över huvud för att överleva. Rädslan och ovissheten är total.

Särskilt stöd till traumatiserade barn

Diakonias vårkampanj fokuserar på att ge barnen nytt hopp. I insatsen arbetar samarbetsorganisationen Unite Theatre for Social Action med teater, lek och utbildning för barn i flyktinglägren. Genom projektet får de möjlighet att bearbeta sina traumatiska upplevelser och hitta tillbaka till trygghet och glädje.

Halima, 11 år, är ett av alla barn som får hjälp tack vare projektet. Läs hennes berättelse.