Diakonia - Människor som förändrar världen
Illustration: Ulf Frödin

Vapenexport:  Genderperspektivet måste in i lagen

Snart klubbas lagen om svensk krigsmaterielexport, men förslaget är långt ifrån så skarpt som det borde. Diakonia har ställt fem kritiska frågor till partierna om bland annat hur mycket kvinnors rättigheter bör vägas in när man ger tillstånd till export.

2017-09-20

Den 29 juni presenterade regeringen en lagrådsremiss som utgör grunden för kommande regler för export av krigsmateriel. 
Redan 2011 lovade fem av riksdagens partier att stoppa export av krigsmateriel till diktaturer på DN Debatt, och Socialdemokraterna lovade i Sveriges radio att göra export till diktaturer omöjligt. Liberalernas ledare sa att exporten till diktaturer var ”pinsam”.

Frågor till partierna

Men de förslag till nya regler som regeringen presenterade före midsommar innebar inte ett tydligt förbud för export av krigsmateriel till diktaturer. Diakonia har i ett brev till riksdagspartiernas partiledare bett dem att svara på fem frågor i en enkät. Fem punkter där vi önskar stöd av riksdagen för att förtydliga och skärpa regelverket. Läs enkäten och följebrevet nedan.

Gender måste in

Frågorna handlar bland annat om att regeringens förslag saknar ett tydligt genderperspektiv. Vi menar att man måste ta hänsyn till exempel omfattande sexuellt våld, sexslaveri eller kidnappningar för trafficking som utförs av statliga aktörer eller sanktioneras genom straffrihet av stater. Det bör ingå i de svenska bedömningsprocesserna för krigsmaterielexport. Vi ställer också frågan om inte export av krigsmateriel innebär politisk legitimering av en regim. Det var en av slutsatserna i den parlamentariska KEX-utredningen, men saknas i regeringens lagrådsremiss.
Vi hoppas kunna redovisa partiernas ställningstaganden kring de fem frågorna inom kort.

Brev

NamnStorlekFiltypLadda ner
Enkät 321 KB PDF
Brev till partiledare 227 KB PDF