Diakonia - Människor som förändrar världen

Vapenexport: Mänskliga rättigheter måste väga tyngre än näringspolitik

Inom kort kommer den parlamentariska kommitté som ser över Sveriges export av krigsmateriel (KEX), att lämna förslag till ny lagstiftning. På DN Debatt skriver vi att lagstiftningen måste skärpas. Det kan inte finnas något utrymme för undantag för diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter om förslaget ska få praktiskt betydelse. 

2015-03-20

Glädjande att vapenhandelsavtalet med Saudiarabien är uppsagt

Det är glädjande att vapenhandels­avtalet med Saudiarabien är uppsagt och att det finns en bred uppslutning kring det ställnings­tagandet. Vi förväntar oss nu att riksdagen beslutar om regler som förhindrar export av krigsmateriel till Saudi­arabien och liknande länder. Detta skriver Diakonia, Svenska freds, Amnesty International och Sveriges kristna råd i en gemensam debattartikel på DN debatt den 20 mars. 

Mänskliga rättigheter måste ha en framträdande roll

Den parlamentariska krigsmaterielexportöversynskommittén (KEX), som ska lämna förslag till ny lagstiftning om vapenexport, går nu in i förhandlingarnas slutskede. 

Vi vill att de mänskliga rättigheterna ska få en mer framträdande roll i arbetet för fred och säkerhet. De svenska riktlinjerna har på papperet varit restriktiva och avrått från export av krigsmateriel till länder som bryter mot mänskliga rättigheter. I tillämpningen har det dock funnits gott om undantag och värdet av krigsmaterielexporten har fortsatt att öka väsentligt.

Riksdagens mål om en samstämmig utrikespolitik (PGU) grundad i de mänskliga rättigheterna och de fattiga människornas perspektiv har ännu inte påverkat krigsmaterielpolitiken. Avvikelsen kommer av den praxisförskjutning som under årtionden fört politiska bedömningar bort från etiska och värdemässiga hänsyn och skyldigheter, till förmån för en otydlig sammanblandning av svenska säkerhetspolitiska, försvars- och näringspolitiska skäl.

Handlar om värderingar

De ramar som sätts för krigsmaterielexporten handlar ytterst om värderingar. Vi välkomnar att mänskliga rättigheter nu fått en större betydelse i utrikespolitiken, inte bara i retoriken utan även i praktisk handling. En ny strikt krigsmateriellagstiftning är ett logiskt nästa steg.

Respekt för mänskliga rättigheter måste vara en ledstjärna i alla våra utrikesrelationer även när det är obekvämt. 

Läs hela debattartikeln som publicerades på DN debatt den 20 mars 2015