Diakonia - Människor som förändrar världen
I söndags hälls kommunval i Burkina Faso. Diakonia var med och övervakade valen. I söndags hölls kommunval i Burkina Faso. Diakonia var med och övervakade valen.

Diakonia på plats vid valet i Burkina Faso

I söndags hölls kommunval i det västafrikanska landet Burkina Faso. Diakonia var med och övervakade valet. 

2016-05-23

- Diakonia upprättade tillsammans med andra organisationer i landet en valövervakningslokal, säger Sara Taylor som normalt arbetar på Diakonias regionkontor i Kenya men just nu är på plats i Burkina Fasos huvudstad Ouagadougou.

I höstas hölls de första demokratiska valen i Burkina Faso på ett halvt sekel år. Inför det valet engagerade sig ideella organisationer runt om i Burkina Faso. Ett hundratal organisationer gick ihop och bildade koalitionen Codel och med stöd av bland andra Diakonia etablerade de en webbsida, burkinavote.com, för att sammanställa observationer från olika delar av landet.

Valövervakning i terroristattackerat hotell

Inför kommunvalen som hölls i söndags, den 22 maj, etablerade återigen Codel ett högkvarter för valövervakning och webbsidan aktiverades.
Lokalen för valövervakning inrättades i Splendid Hotel i centrala Ouagadougou.
- Beslutet att hålla till där är väldigt symboliskt, säger Sara Taylor. Man var på samma ställe vid presidentvalen, men det är också samma hotell som attackerades av terrorister i januari.

Lagen har följts

Mot slutet av söndagen rapporterade Codel att vallagarna i stort hade respekterats runtom i landet. Hela 96 procent av röstlokalerna öppnade i tid. I 99 procent av vallokalerna fick de som röstat sitt finger märkt i bläck så att de inte ska kunna rösta två gånger. I 35 procent av röstlokalerna hade minst en funktionsnedsatt person röstat och i 97 procent av fallen hade den funktionsnedsatte tillåtits att själv välja en person att assistera dem, i enlighet med vallagen. Detta stöd är ett sätt att ge alla lika tillgång till sina politiska rättigheter.

Resultatet accepterades

- Engagemanget från landets organisationer har starkt bidragit till att resultaten från höstens presidentval accepterades av befolkningen, säger Codels president Halidou Ouedraogo.
Då utförde observatörerna parallell rösträkning, som gav snarlika siffror som de officiella resultaten.