Diakonia - Människor som förändrar världen
Fotot är taget i december 2015 när Parisavtalet antogs. Många firade när Parisavtalet antogs i december 2015. Foto: UNFCCC

USA sviker resten av världen – men skjuter sig själva i foten

USA:s president Donald Trump har meddelat beslutet att USA kommer att dra sig ur Parisavtalet. Parisavtalet är en överenskommelse mellan nära nog alla världens länder att gemensamt arbeta för att hejda klimatförändringarna och anpassa samhällen till nya förhållanden. Att USA drar sig ur är allvarligt, men inte avgörande för avtalets framtid, menar Diakonias policyrådgivare i klimatfrågor Anna Axelsson.

2017-06-02

Respektlöst och sorgligt

– Världens länder har förhandlat i 25 år för att komma fram till det här avtalet, det är oerhört respektlöst och sorgligt att USA agerar på det här sättet, säger Anna Axelsson, policyrådgivare i klimatfrågor på Diakonia.
– Det är dessutom dumt – de skjuter sig själva i foten genom att ställa sig utanför det gemensamma arbetet mot omställning.

Avtalet kommer överleva

Uppslutningen kring Parisavtalet är stark bland världens övriga länder. Avtalet kommer att överleva att USA drar sig ur, och arbetet kommer att fortsätta. Utan USA vid förhandlingsbordet när Parisavtalets regelbok ska mejslas fram kan andra länder driva på för starkare regler än vad som annars kanske hade varit möjligt. 
– Länder och grupper som Kina, EU och Indien kliver nu fram och tar ett starkt ledarskap i klimatfrågor. Medan USA klamrar sig fast vid en syn på ekonomisk utveckling som hör till gårdagen, så inser de flesta andra att framtiden handlar om förnybar energi och att omställningen är både nödvändig och ofrånkomlig. 
–Det är nu viktigare än någonsin att EU tar sitt ansvar och visar på mer ambition i sitt klimatarbete, genom att höja klimatmålen till 2030.

Medel för anpassning och omställning försvinner

Men att USA lämnar samarbetet får andra konsekvenser. Eftersom USA är ett av världens rikaste länder står de också för en stor andel av de summor pengar som utlovats för att stödja omställning och anpassning i utvecklingsländer. De pengarna har redan brunnit inne och riskerar att sakta ner klimatarbetet ytterligare på global nivå. Människor som lever i fattigdom drabbas redan hårdast av klimatförändringarna. Nu minskar stödet som skulle innebära att de kan utveckla nya sätt att försörja sig eller få tillgång till ren och hållbar energi.
– Det finns en viss risk att länder som är väldigt beroende av fossil energi använder USA:s agerande som en ursäkt för att själva inte snabba på sitt klimatarbete.

Svårare nå 2-gradersmålet när USA backar

USA är världens näst största utsläppsland. Parisavtalets målsättning att hålla den globala medeltemperaturökningen väl under 2 grader blir därför ännu svårare att uppnå när de backar från sina löften om minskade utsläpp. 

Fortsatt arbete för minskade utsläpp och förnybar energi

Många delstater i USA är dock fortfarande inställda på att arbeta för minskade utsläpp, och utvecklingen av förnybar energi går så fort att det är troligt att fossilindustrin ändå kommer att få svårt att överleva.
– Det verkar som att Trump agerar efter en logik från affärsvärlden – att om det går bra för någon annan i samma bransch, så går det dåligt för mig. Men den globala ekonomin och politiken fungerar inte så – om Trump hade lyssnat bland annat på sin säkerhetsrådgivare så hade han förstått att det ligger i USA:s egenintresse att verka för en mer stabil och fredlig värld med mindre fattigdom, genom att stanna i Parisavtalet och höja sin ambition på klimatområdet, istället för tvärtom.