Diakonia - Människor som förändrar världen
Andrés Jato från UD tillsammans med Diakonias aktivister och generalsekreterare. Foto: Emma Milder

Tusentals svenskar står upp mot vapenexport

Över 6 600 personer har skrivit på Diakonias kampanj för att förhindra svensk vapenexport till diktaturer och länder som grovt kränker mänskliga rättigheter. I veckan lämnade vi över alla namnen till Utrikesdepartementet.

2017-10-10

Tillsammans med Diakonias nya generalsekreterare Georg Andrén begav sig några av Diakonias aktivister under tisdagen till Utrikesdepartementet för att lämna över en rejäl bunt med papper till Andrés Jato, chef för UD:s enhet för nedrustning och icke-spridning. Under överlämningen passade de på att påpeka att de kommande reglerna inte innebär ett totalt stopp för vapenexport till diktaturer och länder som grovt kränker mänskliga rättigheter, något som UD-chefen tog till sig.
– Den nya lagstiftningen är kanske inte exakt vad ni ville med kampanjen, men jag vill poängtera att den är ett viktigt steg i rätt riktning. Allmänhetens engagemang är viktigt och vår utrikesminister lyssnar aktivt på civilsamhället i de här frågorna, säger Andrés Jato.


Täppt till kryphål

Diakonias aktivister har varit ute och kampanjat och pratat med många människor på gator och torg under året, och de har fått starka reaktioner på att svensk vapenexport bidrar till världens konflikter över huvud taget.
– Många ifrågasätter hela grejen att Sverige säljer vapen. De tycker att det känns som en självklarhet att skriva på, för vapenexport hänger inte ihop med en feministisk utrikespolitik, säger Diakoniaaktivisten Fanny Edfast.
Och även om det inte blir ett totalstopp för export till diktaturer i den nya lagen har Diakonias och andra organisationers enträgna arbete lyckats täppa till flera av de kryphål som fanns i tidigare regler för export av krigsmateriel. Sara Hugosson är projektledare för kampanjen och känner sig stolt över vad den har åstadkommit.
 Vi har gjort att det har blivit svårare att exportera vapen till diktaturer, och det är fantastiskt att se vilket engagemang det finns för frågan hos allmänheten. Det är bra för våra politiker att se att det är många som bryr sig och som organisation blir vi så mycket starkare när vi har alla namnen i ryggen, säger hon.
Det nya regelverket klubbas i riksdagen i slutet av oktober, fram till dess kommer Diakonia att fortsätta att ligga på för att formuleringarna ska bli så skarpa som möjligt.

Det här har kampanjen åstadkommit:

Skapat ett tryck på politikerna som gör att de tar frågorna om krigsmaterielexport på större allvar.

Genom att ha en stor mängd underskrifter i ryggen har det blivit lättare för Diakonia att trycka på regering och riksdag. Vi har kunnat uppvakta dem vid flera tillfällen och föra fram kampanjens budskap.

Skrivningarna kring hänsyn till mänskliga rättigheter får en större konkret betydelse i kommande regelverk.

Dock är förslaget långt ifrån så skarpt som Diakonia hade önskat. Regelverket innebär fortfarande inte ett absolut förbud mot export av krigsmateriel till diktaturer, och det saknar ett tydligt genderperspektiv.