Diakonia - Människor som förändrar världen

Tsunamin: Allt slogs i spillror

Ovini och hennes familj försörjde sig på svampodling när tsunamin slog allt till spillror. Diakonias samarbetsorganisation i Sri Lanka, Consortium of Humanitarian Agencies (CHA), hjälpte dem inte bara att återskapa verksamheten utan också att expandera till en större marknad.

2014-12-17

Idag tjänar Ovini mer på sitt företag

När Ovini återvände hem efter tsunamin var allt borta. Hon, som tidigare hade försörjt sig på att sälja svamp på marknaden, fick nu stöd av Consortium of Humanitarian Agencies (CHA) för att kunna återuppta sin verksamhet. Hon fick dessutom tips på hur inkomsterna kunde bli bättre. Idag är hon återförsäljare till en större producent. Vinsten är större och alla delar av svampen kommer till nytta. 

Lokal närvaro underlättade hjälpen

CHA är en av de 13 lokala samarbetsorganisationer som jobbade med humanitär hjälp och återuppbyggnad efter att tsunamin ödelagt delar av Sri Lanka den 26 december 2004. Tack var den lokala närvaron var CHA snabbt på plats och kunde bedöma vad som behövdes. 

Samordning med andra viktigt

Diakonias samarbetsorganisationer lade stor vikt vid samordning med andra som också gjorde hjälpinsatser. Detta för att hjälpen skulle bli så effektiv som möjligt och för att de som var i störst nöd skulle få hjälp först. 

Nordöstra Sri Lanka

I Sri Lanka fokuserade Diakonia sina hjälpinsatser efter tsunamin till tre distrikt i de nordöstra delarna av landet: Ampara, Batticaloa och Trincomalee. Under 2005 förmedlade Diakonia hela 25 miljoner kronor till hjälparbetet i Sri Lanka. Från 2006 och framåt integrerades stödet till de som drabbats av tsunamin med det långsiktiga arbetet för mänskliga rättigheter och fred i Sri Lanka.