Diakonia - Människor som förändrar världen
Under torkan på Afrikas Horn 2011 gjorde Diakonia och våra samarbetsorganisationer bland annat humanitära insatser i Puntland, Somalia. Bilden kommer från ett läger för internflyktingar i Garowe. Foto: Lars Rindeskog

Torka i Somalia - du kan göra skillnad!

Torkan i östra och centrala Afrika har slagit hårt mot en redan prövad befolkning. 20 miljoner människor i regionen befinner sig i riskzonen för akut matbrist. Somalia och Kenya, där Diakonia är på plats sedan många år, tillhör de värst drabbade länderna. Bara i Somalia beräknas omkring 300 000 barn vara undernärda och en miljon människor är i behov av hjälp med mat, vatten med mera. Med din gåva gör du skillnad!

2014-11-18

Torka i stora delar av Somalia

I Somalia råder det torka i nästan hälften av landets 18 regioner. Det behövs humanitär hjälp för att undvika en upprepning av 2011 års svältkatastrof på Afrikas horn. Då dog 250 000 människor.

Diakonia har tidigare i år genomfört en akut insats i Baringo i västra Kenya där vi nådde 1 500 personer med livsnödvändiga förnödenheter

Tillsammans med lokala organsiationer och det globala nätverket ACT Alliance jobbar Diakonia nu med att både möta de  akuta humanitära behoven och samtidigt stärka människors möjligheter att leva ett drägligt liv, trots återkommande perioder med svår torka.

Konflikten har tvingat många på flykt

Den humanitära situationen i Somalia är svår. Väpnade konflikter pågår i de södra delarna av landet, det sker svåra kränkningar av de mänskliga rättigheterna och straffriheten är ett ständigt återkommande problem.

Ett resultat av konflikterna är att människor tvingas på flykt. Upprepade perioder av torka de senaste åren har dessutom lett till att människor inte kan  försörja sig. Det beräknas idag finnas 300 000 undernärda barn i Somalia och totalt en miljon människor är i behov av akut hjälp.

Mat och rent vatten

Två av Diakonias lokala samarbetsorganisationer, Kaalo och Horseed, jobbar nu med humanitär hjälp parallellt med det långsiktiga biståndsarbetet. Hjälpen består främst av mat, kost- och näringstillskott för barn, gravida och ammande kvinnor.

Att få fram rent vatten för människor och boskap är också viktigt. Därför består jobbar vi också med att reparera brunnar. Vår lokala samarbetsorganisation kommer dessutom att utbilda människorna som använder brunnarna. På så sätt bidrar insatsen även till att hjälpa människor att hantera och förebygga framtida perioder av torka, som väntas bli fler och svårare i och med klimatförändringarna.

Med din gåva gör du skillnad!

Med din gåva kan vi hjälpa fler! Gåvan till Diakonias katastroffond används akuta insatser, men också till Diakonias långsiktiga arbete för att förebygga katastrofer. TACK!