Diakonia - Människor som förändrar världen
Mer än 70 procent av mobiler och datorer i EU importeras från Kina. 2013 importerade Kina cirka 40 000 ton tenn, tantal, tungsten och guld från länder med konflikter, till exempel Kongo-Kinshasa och Colombia.

Tandlöst från EU om konfliktmineraler

Oreglerad handel med konfliktmineraler orsakar lidande i fattiga och konfliktfyllda delar av världen. Nu kräver Diakonia och 29 andra europeiska bistånds- och människorättsorganisationer verkningsfulla åtgärder av EU för att reglera handeln med konfliktmineraler. 

2014-10-14

Du använder konfliktmineraler varje dag

Att som konsument undvika att köpa och använda konfliktmineraler är svårt. Mineralerna finns nämligen i produkter som du troligen använder varje dag: mobiltelefon, dator, bil och dessutom i dina smycken och glödlampor. 

EU-parlamentet tar upp frågan

Frågan om konfliktmineraler kommer snart att debatteras i Europaparlamentet. Diakonia är mycket oroat över det tandlösa förslag till direktiv som konfliktmineraler som kommit från EU-kommissionen.

USA och tolv afrikanska länder har redan åtgärder på plats för att få företag att köpa mineraler på ett ansvarsfullt sätt. Detta saknar EU idag, trots att det hanterar nästan en fjärdedel av den globala handeln med tenn, tungsten/volfram, tantal och guld.

Frivilligt system kommer inte att ha någon effekt

EU-kommissionen föreslår ett frivilligt system - vilket innebär de flesta företag inte kommer att förändra sina rutiner. Lägg därtill att förslaget endast täcker 0,05 procent av de europeiska företag som deltar i handeln md konfliktmineraler. Därmed är det osannolikt att förslaget, som det ser ut nu, kommer att ha någon betydande inverkan. Och det blir såklart inte lättare för en konsument att handla rättvisa och schyssta produkter. 

Detta vill Diakonia:

Diakonia samarbetar tillsammans med andra europeiska och afrikanska organisationer för att bekämpa den negativa påverkan på säkerhet och utveckling i fattiga ländera som dagens oreglerade handel med konflikmineraler har.

Målet med vårt arbete är inte bara att stoppa plundringen av de fattiga ländernas resurser, utan också att stötta initiativ för en seriös utvinning av naturresurser där rikedomarna skall komma befolkningen till del och leda till arbeten, utveckling.

En av de mest konkreta åtgärderna just nu är att EU förbättrar det liggande förslaget till direktiv om konfliktmineraler.

En obligatorisk och inte frivillig certifiering enligt OECD:s riktlinjer

Direktivet skall inte bara innefatta själva mineralerna utan också produkter och halvfabrikat som innehåller möjliga konfliktmineraler

Parallellt med förbättring av konfliktmineraldirektivet vill vi att EU stöttar regionala och internationella initiativ för att:

Formalisera den idag informella gruvsektorn (sk. artisan mining)

Arbetare inom den informella gruvsektorn skall omfattas av reglerade villkor för arbetsrätt, säkerhet och hälsa

Stötta initiativ för konfliktfri mineralhandel

Till kampanjen om konfliktmineraler hos Global Witness (på engelska)