Diakonia - Människor som förändrar världen

Offentliga register för att bekämpa skatteflykt

Sveriges regering har glädjande nog tagit ställning för offentliga register över företagens egentliga ägare. Offentlighet behövs för att komma åt den typ av anonyma upplägg som möjliggör skatteflykt och andra kriminella verksamheter som penningtvätt och terroristfinansiering. Förhandlingar pågår inom EU och beslut om offentlighet ska fattas före sommaren.

2017-06-12

Bristande öppenhet möjliggör skattflykt 

För drygt ett år sedan avslöjade ”Panamadokumenten” hur bristande öppenhet i finanssektorn möjliggör skatteflykt, kriminalitet och korruption i massiv skala. Högt uppsatta personer, företag och banker hade enligt avslöjandet dolt sina tillgångar i skatteparadis genom anonyma så kallade brevlådeföretag.

En åtgärd som skulle sätta stopp för denna typ av upplägg är införandet av offentliga register över företagens egentliga ägare/huvudmän. Offentliga ägarregister är något som det civila samhället länge har arbetat för, eftersom de skulle visa ”vem som kammar hem vinsten”.

Förhandlingar om offentlighet pågår

EU:s medlemsländer ska senast i juni 2017 upprätta register över företagens egentliga ägare/huvudmän, som en del av EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Hur offentliga registren ska vara är upp till medlemsländerna att avgöra.

Graden av offentlighet har debatterats fram och tillbaka. Rådet (EU:s medlemsstater) har velat begränsa offentligheten, medan parlamentet i februari i år lade fram ett förslag till stöd för fullt offentliga register. Frågan ska avgöras i trialogförhandlingar mellan parlamentet, kommissionen och rådet. Ett beslut väntas före sommaren.

Sverige tar ställning för offentliga register

Storbritannien har redan lanserat öppna register och fler länder har sagt att de ska upprätta offentliga register. Nu har Sveriges regering glädjande nog gett sitt tydliga stöd till offentlighet. Per Bolund (finansmarknads- och konsumentminister, tillika biträdande finansminister) meddelade den 24 maj:

  1. att Sverige avser att upprätta register över företagens verkliga huvudmän som kommer att vara tillgängliga för allmänheten. 
  2. att Sverige i trialogförhandlingarna i EU stödjer att alla EU-länder ska ha en möjlighet att göra sina egna register tillgängliga för allmänheten.