Diakonia - Människor som förändrar världen

Svenska vapen motverkar jämställdhet

Sverige är ett av de länder i världen som har störst vapenexport per invånare. Och många av köparna är odemokratiska regimer och diktaturer som systematiskt kränker mänskliga rättigheter. I de samhällena är kvinnor och hbtq-personer extra utsatta.

2017-03-17

- I odemokratiska och militariserade samhällen är konservativa könsroller en central ingrediens. De här könsrollerna hävdar att män är naturliga ledare och att ”en riktig man” tar till våld när en konflikt uppstår. Att en kvinnas enda roll är att stanna hemma och ta hand om familjen, och att hon inte ska vara med där besluten fattas, inte ens när besluten handlar om hennes eget liv. Att kvinnor är svaga och behöver beskyddas och kontrolleras av män, säger Jenny Enarsson, genderrådgivare på Diakonia.

När den här typen av värderingar normaliseras av staten samtidigt som tillgången till vapen ökar, så tvingar det in både kvinnor och män i destruktiva roller. Konsekvenserna för jämställdheten blir katastrofala.

- Vapen som är tillverkade för krig hamnar också hos civila, och med fler vapen i omlopp blir ett samhälle mer brutalt. Då blir även våldet mot kvinnor i hemmet vanligare och grövre. Och i odemokratiska regimer som saknar ett fungerande rättssystem, och där våld inom äktenskapet ibland inte ens är olagligt, har en kvinna som blir utsatt för våld ingenstans att vända sig, säger Jenny Enarsson.

Det här drabbar även organisationer som jobbar för mänskliga rättigheter. I auktoritära samhällen används ”nationens säkerhet” ofta som en ursäkt för att förfölja och tysta aktivister, och för att hindra dem från att protestera mot orättvisor. De aktivister som jobbar för kvinnors rättigheter och hbtq-rättigheter – alltså jämställdhetsfrågor – attackeras ofta särskilt hårt.

- Ofta är de här aktivisterna de enda som driver jämställdheten framåt. Vad för slags samhällen blir resultatet om de tystas? Det är mot den här bakgrunden som vi måste förstå svensk vapenexport. Den sker inte i ett vakuum, säger Jenny Enarsson.

Just nu driver Diakonia kampanjen Kryphålet för att få ett slut på exporten av vapen till diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter. Exporten till länder som systematiskt hindrar kvinnor och hbtq-personer från att utöva de rättigheter som alla människor har måste få ett slut. Så att Sverige kan börja föra en feministisk utrikespolitik – på riktigt.