Diakonia - Människor som förändrar världen

Företagsägare tvingas fram i skatteparadisen

Storbritannien tar steg för ökad öppenhet mot skatteflykt, penningtvätt och korruption. Skatteparadis som Bermuda, Brittiska Jungfruöarna och Caymanöarna tvingas upprätta register över vem som "kammar hem vinsten". Åtgärden har redan tagits inom EU.

2018-05-07

Ett viktigt steg för ökad transparens i skatteparadis togs den 1 maj i Storbritannien när den brittiska regeringen godkände ett tillägg till propositionen om ”sanktioner och anti-penningtvätt”. Parlamentariker från både det konservativa partiet och labourpartiet drev därmed igenom att utomeuropeiska territorier (British Overseas Territories) som Bermuda, Brittiska Jungfruöarna och Caymanöarna – alla kända skatteparadis – nu måste upprätta register över vem som i slutändan kontrollerar företagen och ”kammar hem vinsten”.

Anonyma företag möjliggör skatteflykt

EU har redan enats om att införa offentliga register som del av EU:s anti-penningtvättsdirektiv. Att skapa offentliga register över företagens egentliga förmånstagare är något som folkrörelser länge drivit eftersom anonyma företag möjliggör penningtvätt, kriminalitet och skatteflykt. Med de nya brittiska reglerna kommer det att vara möjligt att se detaljer om företag som är registrerade i dessa så kallade skatteparadis. Dock omfattas inte Jersey, Guernsey och Isle of Man av åtgärden, vilket är önskvärt.

Utnyttjar hemlighetsmakeriet för att slippa skatta

Åtgärden är ett viktigt steg för att skapa den ökade öppenhet som behövs för att kunna bekämpa global skatteflykt, men även penningtvätt och korruption. Panamádokumenten avslöjade hur hemlighetsmakeriet i dessa skatteparadis utnyttjats av individer och företag för att smita undan skatt.

Men faktum är att flera av dessa territorier fortfarande kommer fungera som skatteparadis för företag som vill slippa skatta vinster i andra länder. Och fortfarande kvarstår en annan viktig transparensfråga: att multinationella företag ska åläggas att öppet rapportera sina vinster och skatter i de länder de är verksamma.

Mer information:
• BBC News, 1 maj, “Ministers back down on tax haven company registers” 
• Kommentar från Global Witness
• Kommentar från Transparency International