Diakonia - Människor som förändrar världen
På idrottsklubben Al Salams Sports Club samlas kvinnor med funktionshinder för att träna. Att bygga upp självförtroendet och träffa andra i samma situation ger också styrka. Foto: Kent Klich

Diakonia stödjer drabbade av kriget i Gaza

För Gazaborna som försöker återvända till vardagen efter kriget i somras återstår mycket. Sjukhus, skolor, vattenledningar och mycket annat har förstörts. Omkring 80 procent av de 1.8 miljoner Gazaborna är nu beroende av hjälp utifrån. Diakonia fortsätter sitt stöd till de drabbade och din hjälp behövs.

2014-11-20

FN har uppskattat att omkring 370 000 personer i Gaza behöver akut psykosocialt stöd och resten av befolkningen är i behov av bearbetning av traumat efter kriget.

Tredje kriget på sex år

Diakonia har, som vi tidigare berättat, arbetat humanitärt i Gaza med att få fram mat, rent vatten och tak över huvudet för de Gazabor som tvingats fly från sina hem. För många Gazabor var detta det tredje kriget på sex år. Många är de barn som vuxit upp under fler oros- än fredsperioder.

Stöd till funktionshindrade

Människor som lever med funktionshinder är en redan utsatt grupp som drabbats hårt av kriget. Diakonia ger därför ett särskilt stöd till sex organisationer som arbetar för funktionshindrades rättigheter. En av dem är Al Salams Sports Club, där kvinnor kan träna och umgås. Att träffa andra i samma situation som man själv är minst lika viktigt som den fysiska rehabiliteringen! 

Psykologiskt stöd för barn

Vårt humanitära stöd till Gazaborna utökas nu genom en insats som bland annat fokuserar på barnens psykiska hälsa efter kriget. Fokus ligger på att just nu på att ge stöd aå att de kan få en så normal tillvaro som möjligt. Arbetet görs via Diakonias redan existerande samarbetsorganisationer, som bland annat arbetar med tillgång till litteratur för barn och ungdomar.

Utbildningspaket

Omkring 1 000 barn och ungdomar ska förses med utbildningspaket. Förutom skolmaterial (ryggsäck, pennor etc), innehåller paketen underhållande berättelser och bilder. De ska fungera som en hjälp för barnen när det gäller att bearbeta upplevelserna av krigen de senaste sex åren.   

Målet för hela insatsen är att konst, litteratur och olika andra kulturella uttrycksformer kan hjälpa palestinierna att klara vardagen bättre. Arbetet kommer också att fokusera på att stärka banden mellan olika bibliotekarier i Gaza och på Västbanken.

Vi behöver ditt fortsatta stöd

Med en gåva till katastroffonden gör du en konkret insats för att hjälpa Gazaborna tillbaka till vardagen. Du är också med och stödjer Diakonias arbete med freds- och konfliktförebyggande insatser i andra områden i världen. Varmt tack!