Diakonia - Människor som förändrar världen

Vi sänder från Almedalen

Under politikerveckan i Almedalen arrangerade Diakonia utfrågningar av partiernas representanter för att lyfta upp utvecklings- och fattigdomsperspektivet på dagordningen. Här kan du se sändningarna i efterhand. Internationella stolen - Almedalens mest obekväma sittplats - arrangeras tillsammans med Amnesty, Naturskyddsföreningen och Svenska kyrkan, med ekonomiskt stöd av Svenska Postkodlotteriet.

2014-06-30

Jonas Sjöstedt (V) - 3 juli:

Vänsterpartiets partiledare var den sista i raden att frågas ut. Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia och Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, ställde frågorna.

Anders W Jonsson (C) - 2 juli

Centerpartiets vice ordförande i samtal med Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty och Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan.

 

 

Erik Ullenhag (FP) - 1 juli:

Integrationsministern intervjuades av Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty och Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen. 

 

Anders Wallner (MP) - 1 juli:

Miljöpartiets partisekreterare frågas ut av Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty och Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan.

Emma Henriksson (KD) - 30 juni: 

Emma Henriksson är gruppledare för Kristdemokraterna i riksdagen. Hon intervjuades av Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia och Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.

Carin Jämtin (S) - 30 juni: 

Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin frågades ut av Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia och Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty.

 

Biståndshearing - Kom ihåg världen inför valet!

Tillsammans med 17 andra bistånds- och utvecklingsorganisationer arrangerade vi också en biståndshearing om Sveriges roll som biståndsgivare och pådrivare för utvecklingsfrågor. Vilka löften om biståndspolitiska och globala utvecklingsfrågor kan politikerna ge för nästa mandatperiod?
I panelen: Desiree Pethrus (KD), Kenneth G Forslund (S), Hans Linde (V), Elisabeth Björnsdotter Rahm (M), Kerstin Lundgren (C), Julia Kronlid (SD), Linda Nordlund (FP) och Pernilla Stålhammar (MP). Moderator: Therese Larsson Hultin, utrikesanalytiker på SvD.