Diakonia - Människor som förändrar världen
Situationen för människorättsaktivister i Kambodja blir allt svårare, och många fängslas. Foto: Diakonia

Sverige lyfter mänskliga rättigheter i samtal med Kambodja

Situationen för människorättsförsvarare i Kambodja har kraftigt försämrats och utrymmet för civila samhället att verka fritt begränsas allt mer. När de svenska och kambodjanska regeringarna möts i oktober kan Sverige spela en viktig roll. Diakonia har inför samtalet bidragit med underlag om den negativa utvecklingen.

2019-10-07

Diakonia har 17 samarbetsorganisationer i landet som arbetar med mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet, och som vittnar om ökat tryck från regeringen. Människorättsaktivister hotas och förföljs, och fredliga protester förhindras eller slås ner i en allt större omfattning.

Blir hotade och trakasserade

En människorättsaktivist rapporterar:
– Vanliga rutinmöten blir nu besökta av polis och deltagare på möten blir fotograferade, förföljda och hotade. Våra kontor blir regelbundet besökta av myndighetspersoner och vi är övervakade. Samtidigt hotas vår personal av godtyckliga juridiska processer.
En annan människorättsaktivist som Diakonia talat med säger:
– Vi vill uppmana svenska regeringen att stötta oss genom att sprida information om behovet av skydd för människorättsorganisationer som jobbar med de mest utsatta grupperna i samhället. Vi uppmanar Sverige att ta ställning och stå upp mot kränkningar av mänskliga rättigheter i Kambodja.

Sjunde samtalet om mänskliga rättigheter

Samtalen ska hållas den 21-23 oktober i Stockholm och blir ett nytt tillfälle för Sverige att lyfta frågan om mänskliga rättigheter med den kambodjanska regeringen. Sex samtal har hittills hållits sedan 2008. Strax efter det senaste, som hölls för två år sedan, upplöste landets högsta domstol det största oppositionspartiet och sedan dess har landet allt mer förvandlats till en auktoritär enpartistat.

Sverige företräds i mötet av ambassadören för mänskliga rättigheter Annika Ben David och den kambodjanska delegationen leds av landets statliga människorättskommitté och inkluderar företrädare från olika departement.

Diakonia har gett UD underlag om situationen

Inför samtalet har Diakonia landkontor i Phnom Penh, tillsammans med andra svenska aktörer med kännedom om Kambodja, försett svenska utrikesdepartementet med kunskap och information om situationen.

Överläggningarna kommer med mänskliga rättigheter som grund främst att handla om rätten till information, mediefrihet, rättshjälp, ombudsmannafunktionen, hållbart företagande, jämställdhet samt kvinnors och hbtq-personers åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.