Diakonia - Människor som förändrar världen

Så vill EU förhindra skatteflykt

Idag presenterar EU Kommissionens förslag på en rad åtgärder som ska förhindra multinationella företags skatteflykt genom skatteparadis. Paketet är omfattande. Men åtgärderna kommer inte att ge oss den öppenhet som behövs för att motverka skatteflykten som årligen dränerar såväl fattiga länder som EUs medlemsländer på ofattbart stora summor pengar.

2016-01-28

Varje år går länder miste om stora summor pengar på grund av företags skatteflykt. Pengar som skulle ha kunnat användas till exempel till utbildning och sjukvård. Nu har EU kommissionen presenterat en rad förslag för att komma åt skatteflykten. Bland annat föreslås land-för-land rapportering för EU baserade multinationella företag  enligt OECD BEPS modell. Men det är inte tillräckligt.
- Enligt den modellen är det bara länders skattemyndigheter som kommer få tillgång till företagens rapportering.  För att motverka skatteflykt från fattiga länder krävs ytterligare ökad öppenhet i företagens rapportering, säger Penny Davies, policyrådgivare för utvecklingsfinansiering på Diakonia.

Det är idag mycket svårt att se om multinationella företag betalar den skatt de bör i de länder där de är verksamma. Diakonia och folkrörelser världen över har länge arbetat för att få till stånd en offentlig land-för-land rapportering där företagen öppet rapporterar sina vinster, skatter och annan finansiell information i de länder där de är verksamma.
- Det skulle göra det möjligt för beslutsfattare och medborgare i respektive land att se om företagen betalar en rimlig skatt, säger Penny Davies, policyrådgivare för utvecklingsfinansiering på Diakonia.

Land-för-land rapportering diskuteras idag flitigt inom EU och det finns ett ökat stöd för att medborgare ska ha tillgång till information om vad och var multinationella företag betalar skatt. Och offentlig land-för-land rapportering finns redan för banksektorn inom EU.
– Förslaget som presenteras idag innehåller ingen skrivning om ökad öppenhet. Men det är glädjande att kommissionen skriver att förslaget inte innebär att kommissionen inte kan föreslå ökad offentlig rapportering i framtiden. Detta är en välkommen öppning.

Diakonia kommer att fortsätta arbeta för ökad öppenhet i företagens rapportering och det internationella finansiella systemet för att bekämpa skatteflykt. Medborgares och civila samhällets granskning är avgörande i alla avslöjande av skatteflykt. År 2012 och 2014 samlade våra aktivister in namnunderskrifter för ökad öppenhet i företagens rapportering som del av Diakonias kampanjer. 

- Även om kommissionens förslag ännu inte är tillräckliga har civila samhällets gemensamma arbete gett resultat. Skatteflykt från ett fattigdoms- och rättighetsperspektiv finns nu både på den svenska och internationella politiska dagordningen.