Diakonia - Människor som förändrar världen

Ny rapport: Näringslivet och biståndet

Diakonia har tillsammans med Svenska kyrkan granskat näringslivet och biståndet.

2014-06-04

Anslagen från biståndsbudgeten som går till samverkan med näringslivet har ökat de senaste åren.

- Näringslivet har en viktig roll att spela när det gäller fattigdomsbekämpning men vi ser samtidigt att det görs väldigt få utvärderingar av denna typ av insatser. Det gör att vi inte känner till hur effektiva insatserna är för att nå hållbara utvecklingsresultat för människor som lever i fattigdom, säger Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan, som tillsammans med Diakonia släppt en rapport som granskar näringslivet och biståndet.

29 projekt listas

Rapporten ”Näringslivet och biståndet - en uppföljande kartläggning om öppenhet, utvärderingar och bundenhet i svenskt bistånd 2011-2014” listar 29 projekt som Sida, Swedfund, Exportrådet respektive Tillväxtverket ansvarar för. Den fokuserar på regeringens styrning av biståndet inom detta område och är en uppföljning av en tidigare studie, publicerad 2011 och även den författad av journalisten Nils Resare.

Bundet bistånd strider mot överenskommelser

Rapporten konstaterar att bundet bistånd förekommer, vilket strider mot internationella överenskommelser och innebär enligt forskning från OECD merkostnader för mottagarna av biståndet på 15-30 procent.

Den uppföljande granskningen visar samtidigt att regeringens styrning har förbättrats bland annat genom nya policyer, förtydligade ägaranvisningar och ny ledning för riskkapitalorganet Swedfund. Det är något som Diakonia och Svenska kyrkan välkomnar, samtidigt som organisationerna identifierar ett antal utmaningar.

Läs mer och ladda ner hela rapporten här.