Diakonia - Människor som förändrar världen
Framsidan på rapporten som går att ladda ned i sin helhet på Swedwatchs hemsida.

Rapport från bygget av ett vattenkraftverk i Colombia

Den 19 juni publicerade Diakonia, Latinamerikagrupperna, Svenska kyrkan och Swedwatch rapporten "Dränkta rättigheter - flytande ansvar". Läs vår granskning av hur bygget av ett vattenkraftverk i Colombia påverkar lokalbefolkningen.

2014-06-19

I rapporten kan du läsa om hur bygget av vattenkraftverket Hidrotuango, strax norr om staden Medellin i nordöstra Colombia, påverkar lokalbefolkningen. Här, som i många andra fall, är det de fattigaste som drabbas hårdast vid ett stort exploaterings- eller infrastrukturprojekt. Deras svaga ställning i kombination med korruption, våld och den utbredda straffriheten, gör det både svårt och farligt för dem att kräva sina rättigheter.

Rapporten tar också upp den politiska situationen kring projektet och kopplingen till svenska intressen. Trots positiva signaler om fredlig utveckling är landet fortfarande en komplex miljö för företag att verka i, speciellt i konfliktområden där höga krav ställs på företag att kunna hantera de människorättsrisker som finns.