Diakonia - Människor som förändrar världen

AidWatch 2014: EU sviker historiskt biståndslöfte

Den 20 november presenterades 2014 års AidWatch-rapport på flera olika platser i Europa. I den konstaterar vi att EU sviker sitt biståndslöfte och att Sverige är ett av de länder som urholkar unionens bistånd mest.

2014-11-20

EU kommer inte att nå sitt eget mål om att bidra med 0,7 procent av unionens BNI till bistånd 2015. Det visar 2014 års AidWatch-rapport som både innehåller statistik för 2013 och gör prognoser för framtiden.

Sverige ett av länderna som urholkar biståndet mest

Enligt rapporten uppgick EU:s totala bistånd till 0,43 procent 2013. Samtidigt väntas 41 miljarder euro skilja mellan mål och utfall för 2015. Sverige var ett av de länder som 2013 urholkade sitt bistånd mest.

Biståndet och migrationskostnaderna

Sverige uppnådde sitt biståndsmål 2013 – men hela tolv procent gick till migration, en andel som i regeringens budgetproposition för 2015 föreslås öka till 21 procent.

Sverige är det EU-land som tog mest medel från bistånd till migration 2013. Om man räknar bort migrationskostnaderna var andelen av Sveriges BNI som gick till bistånd 0,9 procent 2013.