Diakonia - Människor som förändrar världen

Pressmeddelande: Klimatmötet i Genève

Idag avslutades ett FN-möte i Genève om klimatförändringarna. De närvarande regeringarna nådde oväntat långt, på rekordkort tid. Det bådar gott inför det stora mötet i december i Paris, då länderna ska enas om ett nytt klimatavtal.

2015-02-13

Nu finns ett utkast till ett nytt klimatavtal

– Ett konkret och glädjande resultat av mötet är ett utkast till klimatavtal som länderna ställt sig bakom. Visserligen innehåller utkastet en mängd alternativ som länderna inför Parismötet behöver förhandla och komma överens om, vilket inte blir lätt, men det är första gången på länge som en sådan här konsensus har infunnit sig i klimatförhandlingarna, säger Petter Lydén, policyrådgivare i klimatfrågor på Diakona som var på plats i Genève  under delar av FN-mötet.

Tre ytterligare möten innan beslutsmötet i Paris

Den goda stämning som mötet i Genève gav upphov kommer bli värdefull i de fortsatta förhandlingarna, som hittills präglats av en brist på förtroende mellan fattiga och rika länder. Ytterligare tre förhandlingsmöten är planerade innan beslutsmötet i Paris, som infaller i december 2015.