Diakonia - Människor som förändrar världen
"Nu avskedar jag er, korrupta politiker" står det på skylten som en demonstrant i Guatemala City håller upp. Foto: Lucía Reinoso

Politisk kris i Guatemala

En omfattande korruptionsskandal har rullats upp i Guatemala. Det har visat sig att landet gått miste om enorma summor i skatteintäkter: 940 miljoner kronor. En ofattbar summa, inte minst i ett land där hälften av barnen lider av undernäring och staten inte anser sig ha råd med skolluncher. 

2015-05-21

Gått miste om skatteintäkter på 940 miljoner kronor

Guatemala befinner sig i sin värsta politiska kris på länge. Nyligen avslöjades en omfattande korruptionsskandal som involverar det statliga skatte- och tullverket samt vicepresidentens närmaste rådgivare. Under flera år har statliga tjänstemän och företagare undvikit att betala skatt för importerade varor. Uppskattningsvis har Guatemala därmed gått miste om skatteintäkter på 940 miljoner svenska kronor.

940 miljoner är en enorm summa i vilket land som helst, men kanske särskilt illa i ett land där 130 barn dog av svält 2014, där 50 procent av alla barn är undernärda och där staten inte anser sig ha råd att servera lunch i skolan.

Stora demonstrationer

Den 25 april genomfördes den största folkliga mobiliseringen i huvudstaden på kanske 70 år. Minst tiotusen stadsbor intog stora torget i centrala Guatemala City och krävde presidentens och vicepresidentens avgång. Denna händelse var i sig unik eftersom den guatemalanska huvudstaden annars är känd för att vara mycket konservativ och räddhågsen. De som protesterar i Guatemala är i regel bonde- och urfolksrörelsen, medan stadsborna klagar på att ”lantisarna” blockerar trafiken. Men nu hade även stadsborna bestämt sig för att säga ifrån.

Människor i städerna och på landsbygden förenas - samma krav 

De senaste veckornas stora demonstrationer mot regeringen har i huvudsak ordnats av universitetsstudenter i städerna som organiserat sig spontant via Twitter och Facebook. Deras krav påminner om kraven som landsbygdens bonde- och urfolksrörelsen har drivit i många år.

Det innebär att det guatemalanska samhället för första gången på mycket länge befinner sig i situation där ungdomar i städerna och de historiskt viktiga folkrörelserna på landsbygden står enade med liknande krav. Hur makthavarna i slutändan väljer att hantera den nuvarande krisen kan visa sig ha stora konsekvenser för den kommande utvecklingen i Guatemala.

Vicepresidenten har avgått men inga egentliga förändringar i sikte

Fredagen den 8 maj tillkännagavs vicepresidentens avgång. Men snart stod det klart att inga större förändringar var att vänta. Den 14 maj utsågs Alejandro Maldonado Aguirre till ny vicepresident. Han har täta band till den gamla militärregimen och stödde bland annat  författningsdomstolens beslut att ogiltigförklara folkmordsdomen mot landets ex-diktator Ríos Montt.

Val i september

Protesterna har fortsatt med krav på presidentens avgång. I september är det val i Guatemala och människor är frustrerade eftersom det inte finns någon egentlig politisk opposition. Korruptionen genomsyrar samhället och vägen framåt måste bestå av genomgående förändringar i det politiska systemet.

Diakonia i Guatemala

I Guatemala arbetar Diakonia främst med att stärka organisationer som arbetar för de mänskliga rättigheterna och för ungdomars, kvinnors och urfolks möjligheter att delta i politiken och påverka samhällets utveckling.

Många av Diakonias samarbetsorganisationer finns på landsbygden i regioner där sjukhus, skolor och annan samhällsservice saknas. Där har situationen på landsbygden varit svår i många år, med undernäring, analfabetism och kvinnor och barn som dör på grund av bristen på förlossningsvård.

I april gav Diakonia stöd till en konferens där 80 sociala rörelser från landsbygden möttes för att analysera den politiska situationen i landet. Den 30 maj kommer en andra konferens att genomföras, nu med över 100 organisationer, som ska samlas för att samordna sina krav.