Diakonia - Människor som förändrar världen
"Jord att leva på" är temat för årets globala vecka. Shefali Begum och hennes familj har alltid kunnat leva av det som mangroveskogarna Sunderbarns i södra Bangladesh har gett. Men klimatförändringarna gör det allt svårare. Foto: Martina Holmberg

Planera in Kyrkornas globala vecka!

I november varje år sätter församlingar i hela landet de globala rättvisefrågorna i centrum. Kyrkornas globala vecka är ett tillfälle till lärande, engagemang och inspiration. I år är veckans tema klimat och mänskliga rättigheter. Hoppas att du, din kyrka, grupp eller förening vill vara med!

2015-05-06

Jord att leva på

I år infaller Kyrkornas globala vecka 15-22 november. Även om november låter avlägset så är det bra att redan nu planera för en eller flera aktiviteter under veckan. Temat för Kyrkornas globala vecka 2015 är "Jord att leva på - Mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår".

Har jorden råd med oss? Det skulle krävas mer än tre jordklot om alla människor i världen skulle leva som vi i Sverige.

– Det är rika länder som Sverige som stått för de största klimatutsläppen. Det är också i de länderna kunskapen, tekniken och pengarna finns som gör det möjligt att minska utsläppen. Vi kan alla vara med i detta arbete, till exempel genom att höja vår röst gentemot politiker och kräva förändring, säger Maria Bäcklund som är koordinator för Kyrkornas globala vecka.

Som kyrkor och organisationer tar vi hotet mot vår planet på allvar. Utan att tappa mod eller hopp vill vi vara med och skapa en hållbar och rättvis värld.