Diakonia - Människor som förändrar världen
Bindande lagstiftning behövs för att gruvarbetare i Kongo ska få en drägligare arbetsmiljö. Foto: Jeppe Schilder.

Konfliktmineraler: ”De rika länderna måste ta sitt ansvar”

Just nu pågår förhandlingar i EU om en ny lag som kräver att importörer och tillverkare av produkter som innehåller mineraler från konfliktområden ska redovisa sina leveranskedjor så att de inte bidrar till konflikter. Diakonia kräver att bindande och rättvis lagstiftning antas.

2016-02-29

I maj 2015 röstade Europaparlamentet för att EU skulle införa en lagstiftning som kräver att importörer och tillverkare av produkter som innehåller mineraler från konfliktområden skall redovisa sina leveranskedjor så att man inte bidrar till konflikter. Den fyra mineraler som diskuteras är de fyra vanligaste konfliktmineralerna: tenn, coltan (tantalit), wolfram (tungsten) och guld. Dessa mineraler har spelat en avgörande roll i krig och konflikter som kostat flera miljoner människoliv i exempelvis Kongo-Kinshasa, Colombia, Burma och Centralafrikanska republiken.

Just nu pågår förhandlingar mellan EU-parlamentet, EU-kommissionen och Europeiska rådet om den nya lagen. Parlamentets ställningstagande förra året välkomnades av både juridisk och teknisk expertis, företag som utarbetat rutiner för ansvarsfullt företagande och inte minst vi organisationer som arbetar med bistånd och mänskliga rättigheter och civilsamhället i länderna där befolkningen betalar priset för våldet som följt utvinningen och handeln med konfliktmineralerna.

EU-parlamentets förslag var en välkommen skärpning av det förslag som EU-kommissonen tidigare lagt som endast fokuserade på frivilliga åtgärder från de som hanterar rena mineraler, och exempelvis helt förbiser att den huvudsakliga importen sker via produkter som mobiltelefoner, fordon och elektronikprodukter.

Men trots att både EU-parlamentet och sakkunniga påpekat att en bindande lag som använder sig av existerande standards vore det bästa, kommer signaler om att EUs regeringar vill underminera möjligheterna till en fungerande lagstiftning. En oroande utveckling anser vi på Diakonia.

Redan idag finns en accepterad industristandard från OEDC för att minska riskerna (så kallad Due Diligence) i leveranskedjor av råvaror. Detta är en standard som många företag redan tillämpar och som är anpassningsbar efter olika företags storlek och inflytande på marknaden. Den är alltså anpassningsbar efter vad som passar olika företag och deras verksamhet. Fördelarna att använda existerande standards enligt OEDC för Due-Diligence rapportering är uppenbara då flera olika standars gör det svårare för både företag, och de som skall övervaka processerna. Därför är det djupt oroande signaler om man inte arbetar för bindande regler eller för att stödja etablerade verktyg på marknaden.

Gruvarbetarna i Kongo kräver lagstiftning

Diakonia har nyligen genomfört fältstudier i Kongo-Kinshasa tillsammans med en rad representanter från näringslivet och organisationerna Swedwatch och PMU. Bland annat besökte vi företag och kooperativ som arbetar med laglig utvinning och handel med mineraler. Här var de mycket tydliga att plundring och smuggling av mineraler inte bara är ett stort problem utan också riskerar att slå ut deras verksamhet då mineraler som utvunnits illegalt kan säljas billigare än de produkter där man betalar löner, sociala avgifter, skatter och tullar.

Problemet för den lagliga industrin är att det är mycket mäktiga intressen inblandande i den illegala handeln. I många fall högt uppsatta politiker och väpnande grupper som är mycket farliga att utmana. Därför var företagarna mycket tydliga med att vi Europa måste hjälpa dem genom att anta lagar som minskar efterfrågan på illegala mineraler och stöder de som jobbar med laglig utvinning och handel.

De rika länderna måste ta sitt ansvar

Det finns höga förväntningar på att vi inom EU varken skall svika näringslivet, eller människorna i de länder där konfliktmineraler bidragit till våld, förtryck och hindrat utveckling. En bindande lag som kräver redovisning av konfliktmineraler till EU, oavsett om den förekommer som mineral eller i produkter skulle både gynna de europeiska producenter och importörer som redan idag urvecklat rutiner för ansvarfullt företagande, de företag som arbetar lagligt och ansvarfullt i ursprungsländerna, men framför allt skulle en lag ge resurser tillbaka till människorna i fattiga länder.

Vi kräver att EU beslutar om:

  • en bindande lagstiftning som omfattar både rena mineraler och mineral som ingår i produkter och halvfabrikat.
  • en lagstiftning i linje med OECD Due diligence guidelines genom att:
  • omfatta de företag och leverantörer som importerar konfliktmineral, eller produkter som innehåller konfliktmineraler till EU
  • använda etablerade standards
  • bygga på möjligheterna att anpassa Due Diligence-verktygen efter företagens storlek och påverkan på marknaden.