Diakonia - Människor som förändrar världen
Act now for climate justice är en global kampanj. I Sverige drivs den av Diakonia och Svenska kyrkan.

Ny klimatkampanj

Idag lanserar Diakonia och Svenska kyrkan Act now for climate justice. Därmed finns den globala kampanjen även i Sverige. Nu sätter vi klimatförändringar och rättvisefrågor i fokus. Ta chansen, var med och påverka genom att skriva under kampanjens namninsamling!

2015-02-17

Klimat - en rättvisefråga

I december 2015 samlas världens ledare i Paris för att komma överens om ett nytt klimatavtal. Vi vill visa dem vad vi tycker och förmå dem att enas om en överenskommelse som ger klimaträttvisa, hejdar klimatförändringarnas katastrofala konsekvenser och möjliggör en hållbar utveckling för alla!