Diakonia - Människor som förändrar världen
För människorna i Sajama, Bolivia, är klimatförändringarna ytterst verkliga. Nu måste de hitta nya sätt att försörja sig och får stöd av Diakonia. Foto: Martina Holmberg

Nu startar klimatmötet i Peru

Den 1 december inleds FN:s stora klimatmöte COP20 i Lima i Peru. Personal från Diakonia är på plats både i förhandlingarna, där vi för första gången beviljats observatörsstatus, och på folkrörelsernas alternativa möte. 

2014-12-01

De globala utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka och runt om i världen kämpar människor för att anpassa sig till klimatförändringarna.

Ett exempel på det är hur livet förändras för Rosenda Perez och de andra byborna i Sajama, Bolivia: Klimatförändingarna gör att glaciären smälter. Det har gjort att det inte längre går att försörja sig på till exempel att föda upp lamadjur. Diakonias samarbetsorganisation Agua Sustentable stöttar Rosenda och de andra i att hitta nya sätt att försörja sig. 

Världen måste få ett nytt rättvist klimatavtal

- Åtgärder på klimatområdet är nödvändiga och det behövs ett globalt klimatavtal. I den tidsplan som finns ska ett sådant avtal beslutas på COP21 i Paris nästa år, alltså 2015. För att nå dit behöver flera förberedande överenskommelser nås under COP20 i Lima, och vi arbetar för att det ska kunna hända – på ett rättvist sätt, säger Petter Lydén. 

Petter Lydén, som är Diakonias policyrådgivare i klimatfrågor, är på plats i Lima och följer förhandlingarna. 

Parallellt möte med folkrörelser

Samtidigt som FN-mötet hålls på en militärbas i Lima kommer ett alternativt möte att hållas för gräsrotsorganisationer och andra delar av det civila samhället. Flera av Diakonias samarbetsorganisationer deltar i det mötet, liksom personal från våra kontor i Latinamerika.

Intervju med Diakonias klimatrådgivare Petter Lydén som också deltog på ett förmöte till COP20