Diakonia - Människor som förändrar världen
Ulf Frödins illustration om svensk vapenexport.

Diakonia debatterar: Nu måste S bekänna färg om vapenexporten

Diakonia, Amnesty, Svenska Freds och IKFF skriver tillsammans i Göteborgs-Posten inför Socialdemokraternas partikongress. Efter motstridiga besked ställer vi nu frågan om partiet vill fortsätta tillåta att svenska vapen exporteras till diktaturer och länder som grovt kränker mänskliga rättigheter.

2017-04-07

 "Gång på gång har vi sett exempel på hur kravet på respekt för mänskliga rättigheter får stå tillbaka för försvars- och affärsintressen när det kommer till export av krigsmateriel, och trots tidigare löften vacklar nu Socialdemokraterna inför det kommande lagförslaget." Så skriver våra organisationer nu gemensamt på GP Debatt.

I debattartikeln skriver vi att om den socialdemokratiska kongressen vill stå fast vid sitt tidigare löfte från 2013 bör den slå fast:

Att krigsmaterielexport till diktaturer ska omöjliggöras i praktiken. Vi anser att det nya regelverket måste bli tydligt och att det måste gälla allt krigsmateriel.

Att hänsyn till mänskliga rättigheter måste få en större betydelse när tillstånd ges.

Att det behövs en ökad öppenhet och större möjligheter till ansvarsutkrävande. Bland annat bör det så långt det är möjligt vara öppet hur de politiska partiernas representanter har ställt sig i olika exportärenden.

Diakonias och Svenska Freds aktivister kommer att vara på plats utanför kongressen och dela ut flyers med debattartikeln och en text till ledamöterna att inte backa från sitt beslut att stoppa vapexport till diktaturer.