Diakonia - Människor som förändrar världen

Miljontals människor i akut behov av mat och humanitära insatser

Diakonia är på plats i Mali och Burkina Faso där den extrema torkan har orsakat akut matbrist i flera områden. Våra lokala samarbetsorganisationer är på plats för att dela ut mat.

2018-07-19

Uteblivna regn har lett till låga vatten nivåer vilket i sin tur resulterat i dåliga skördar och ökade livsmedelspriser. Det är orsaken bakom den akuta matbristen som hotar miljontals människor i flera länder i Afrika.
- Jag är mest orolig för Burkina Faso, Tchad, Mali och Mauritius. I Burkina Faso, till exempel, har antalet människor som har osäker tillgång till livsmedel har ökat nästan trefaldigt sedan förra året, säger Mark Lowcock, undergeneralsekreterare för UNOCHA.

Diakonia, som har landkontor i både Mali och Burkina Faso, går nu in med humanitära insatser för att stötta utsatta människor, i områden som inte vanligtvis nås av humanitärt stöd. Arbetet har precis startats och kommer att fokusera på att dela ut livsmedel till utsatta hushåll, och speciellt matstöd till barn.  

Vi kommer också att tillhandahålla foder till boskap och stötta aktiviteter för att säkra befolkningens motståndskraft i framtiden, till exempel genom att bygga dammar.

Den här artikeln kommer att uppdateras löpande med information om den akuta situationen.

Din gåva till Diakonias katastroffond går till den här akuta insatsen i Somalia. Får vi in mer pengar, använder vi det till Diakonias långsiktiga arbete för att förebygga katastrofer.