Diakonia - Människor som förändrar världen
Ludwing Gomez arbetar med juridiska och arbetsrättsliga frågor på nationell nivå inom den colombianska fackliga organisationen USO.

Livsfarligt med fackligt arbete i Colombia

Att vara fackligt engagerad är den farligaste formen av aktivism i Colombia. En som vet detta är Ludwing Gomez, som jobbar för arbetares rättigheter inom USO - facket som organiserar arbetare inom oljeindustrin. Dödshot och livvakter är vardag för honom.

2015-04-28

Fackligt arbete - viktigt men farligt

Ludwing Gomez arbetar på nationell nivå med juridiska frågor och arbetsrätt på det colombianska facket för arbetare inom oljeindustrin (USO). I 15 år har han arbetat för Ecopetrol, Colombias största statliga oljebolag. Redan när han började jobbet såg han att arbetarna saknade rättigheter och började engagera sig i facket.

- Jag började arbeta på raffinaderiet precis när anlitandet av underleverantörer av arbetskraft hade sitt uppsving, det som kallas outsourcing, berättar Ludwing Gomez.

Vid den tidpunkten och fram till 2002 kontrollerades staden Barrancabermeja med våld av paramilitära grupper. Försvarare av mänskliga rättigheter, sociala ledare, studenter och fackligt engagerade mördades. Rafael Jaime Torra, kassör för USO Barrancabermeja blev mördad då han ifrågasatte outsourcingen. Flera år efteråt kunde det bevisas att ordern för mordet gavs av ägaren till en av de underleverantörer som USO krävde skulle ge arbetarna bättre villkor.

- Innan sin död kämpade Torra hårt för mig och min anställning hos Ecopetrol, och det gjorde särskilt att jag tog beslutet att ansluta mig till kampen, säger Ludwing.

Livvakter och dödshot

När vi träffar Ludwing i Magdalena Medio i Barrancabermeja, i hjärtat av Colombia, har han sällskap av sina livvakter. Han är knappt 33 år gammal men har redan mycket erfarenhet av riskerna som det innebär att jobba för arbetarnas rättigheter. Colombia är bland de farligaste länderna i världen att vara fackligt aktiv i. Många har offrat sina liv för sina och andras rättigheter.

- Vi har fått ta emot många dödshot, inte bara på våra arbetsplatser och i sociala medier, utan också i våra egna hem. Det finns personer med mycket makt som vill att den fackliga rörelsen ska försvinna, konsterar Ludwing.

Dyster statistik

Enligt statistiken har 107 fackliga ledare och andra fackligt engagerade personer från USO mördats de senaste 30 åren. Dessutom är fallen av förflyttningar och flykt på grund av hot och våld många. Straffriheten för brott mot den fackliga rörelsen är hög, och bara tre av de 107 morden har hittills nått domslut. I dessa tre fall kommer de dömda från oljebolag, det paramilitära eller från polisväsendet. 

- När man ser hur ekonomin påverkar är det, utifrån den kontext vi lever i, lättare att döda en facklig ledare eller representant än att leverera en lösning till den problematiska situation som arbetarna befinner sig i, betonar Ludwing.

Otryggt arbete

Fackföreningen USO har omkring 25 000 medlemmar i hela Colombia. Medlemmarna arbetar för nationella såväl som multinationella bolag som för olika underleverantörer. Inom oljeindustrin är anställningar hos underleverantörer vanligt. Ecopetrol, landets största oljeföretag, har 8 800 egna anställda och 79 000 anställda hos underleverantörer.

- De mest utsatta är de som inte är direkt anställda av oljeföretaget. När arbetare blir anställda via underleverantörer är det vanligt att deras rättigheter blir kränkta, för att företagen ska kunna ta ut så hög vinst som möjligt. Idag är det många arbetare som inte ens vet av vem de är anställda och inte heller vem som är deras närmaste chef.

Lukrativ industri – farlig arbetsmiljö

Oljeindustrin är en av Colombias mest lukrativa industrier, men arbetsmiljön för arbetarna är dålig. De riskerar att bränna sig eller förgiftas av de kemiska ämnen som används i produktionen. Bristerna i den fysiska arbetsmiljön, tillsammans med den höga outsourcingen, gör att USO söker få till förhandlingar om arbetarnas rättigheter på nationell nivå. Detta för att skydda arbetarna och för att undvika ojämlikhet mellan olika typer av anställningar.

- Idag kämpar arbetarna för något mer än lönekrav. De kämpar för rätten att återfå sin värdighet, för så som dessa arbetare behandlades var inhumant, förödmjukande och förnedrande. Det som mest har motiverat dessa personer till att kämpa är att vinna respekt och värdighet.
Svaren från staten är inte tillräckliga

Precis som Ludwing har flera av USO:s representanter skyddsbestämmelser från UNP (Unidad Nacional de Protección). I augusti förra året utsattes ordföranden för  USO Centro för ett attentat där hans fordon blev beskjutet med tolv skott. Men livvakter räcker inte. Ludwing anser att staten bara kommer med kortsiktiga lösningar som inte kommer att lösa problematiken från grunden.

- Den strategiska målsättningen som de väpnade grupperna har är att utplåna den fackliga rörelsen. Förutom våldet förekommer det även att sociala protester görs till juridiska processer. Trots att rätten till föreningsfrihet finns med i konstitutionen sitter två av USO:s representanter för närvarande i fängelse.