Diakonia - Människor som förändrar världen
Med stöd från Diakonia leder organisationen ODHP arbetet för att driva igenom en ny lag som ska skydda människorättsförsvarare i Mali. Med stöd från Diakonia leder organisationen ODHP arbetet för att driva igenom en ny lag som ska skydda människorättsförsvarare i Mali.

Ny lag ska skydda Malis människorättsförsvarare

I Mali råder väpnad konflikt och respekten för mänskliga rättigheter är usel. Men nu utvecklas en ny lag för att stödja och skydda människorättsförsvarare. Om den godkänns i parlamentet kommer deras situation att förbättras rejält.

2017-05-08

 Enligt den nya lagen ska alla attacker mot människorättsförsvarare straffas – detta sammanfattar allt och kommer få stora följder för människorättsförsvarares arbete i Mali, säger Aminata Mahamane.

Stöd från Diakonia viktigt

 Skyddet för människorättssförsvarare utvecklas positivt i Mali, mycket tack vare stödet från Diakonia, säger Abdou Sekou Ouologuem. Aminata och Abdou Sekou arbetar båda för ODHP, en av Diakonia’s samarbetspartner i Mali.

Mordförsök på människorättsförsvarare

Det är inte en enkel resa. I februari i år försökte någon ta livet av ODHP:s representant Ibrahim Touré’s liv. Han lyckades undkomma, men hans hus brann ner till grunden. Ibrahim kommer från Gao, ett av områdena i Mali som är värst drabbat av konflikten, och han uttalade sej ofta om de brott som skedde mot mänskliga rättigheter där, både av regeringen och beväpnade grupper.

Trycker på för ny lag

ODHP arbetar för att få igenom en ny lag för att skydda människorättsförsvarare, och genom attacken på Ibrahim blir arbetet än viktigare. Situationen i Mali är instabil, särskilt i norra och centrala delarna attackerar beväpnade grupper, bla Al-Qaida i islamiska Maghreb, regelbundet regeringssoldater, internationella trupper och civilbefolkningen. Ett fredsavtal slöts 2015 men implementeras inte längre. I många områden har skolor och hälsocenter behövt stänga pga konflikten.

Attack ledde till lagförslag

2014 åkte Modisamba Touré till Kidal i norra Mali för att studera brott av mänskliga rättigheter. Han ville dokumentera de många brott som begicks i Kidal, bland annat handlade det om våldtäkter och avrättningar. Men han blev attackerad och sköts i benet. Han är nu delvis förlamad.
 Attacken ledde till att människorättsförsvarare föreslog att Mali skulle anta en ny lag för att skydda människorättsförsvarare, och tillsammans med andra organisationer och Justitiedepartementet så började vi utforma lagen, säger Aminata.

Diakonias samarbetsorganisation leder arbetet

Med stöd från Diakonia leder nu ODHP arbetet. 

 2016 drev vi en kampanj för att förklara vad lagen innebär och varför den behövs, och det mottogs väl av ministrarna. Lagen antogs av regeringen 4 januari 2017, säger Aminata.
Lagen behöver nu antas av parlamentet och sedan av Presidenten, och ODHP fortsätter därför med sitt påverkansarbete.
– Vi arbetar också tillsammans med media för att skapa uppmärksamhet hos allmänheten för att underlätta att lagen verkställs när den väl antagits, säger hon.

Politisk vilja finns

– Det finns en politisk vilja i Mali som har underlättat arbetet hittills och vi fortsätter att rida på den vågen för att få igenom lagen i parlamentet men också för att säkerställa att den verkställs, säger Abdou Sekou.
ODHP var också med och skrev utkastet av lagen tillsammans med Justitiedepartementet och nätverk av människorättsförsvarare.
– Därför är vi nöjda med det mesta av dess innehåll, säger Abdou Sekou.

Organisationer i fokus

De svåraste diskussionerna har handlat om definitionen av människorättsförsvarare, och den nuvarande versionen fokuserar på organisationer.
 Vi skulle också vilja ha skydd för individer, men förstår att lagen måste ha avgränsningar. Lagen kommer att driva på oss människorättsförsvarare att organisera oss, och det är bra. När den godtas kommer den ge oss tillträde till områden för att undersöka och samla in data på människorättsbrott särskilt i centrala Mali där människorna är väldigt frustrerade över deras situation. Staten kommer att vara bundna till att skydda oss, säger Abdou Sekou.