Diakonia - Människor som förändrar världen
Vanliga familjer i Sydkivu i östra DR-Kongo får inte ta del av de enorma rikedomar som utvinns bara några kilometer från deras by. Istället hamnar förmögenheterna hos ledande politiker och militärer så länge de kan hålla sig kvar vid makten. Foto: Jeppe Schilder

Kris för demokrati och säkerhet i DR-Kongo

Sju månader före presidentvalet i DR-Kongo syns inga tecken på en realistisk möjlighet att genomföra demokratiska, rättvisa och trovärdiga val. Tvärtom går utvecklingen bakåt för säkerhetsläget, yttrandefriheten, rättssäkerheten och den humanitära situationen.

2018-06-11

Presidenten Joseph Kabila vägrar fortfarande att ge besked om han kommer försöka kandidera till en tredje mandatperiod som president, trots att det är mot konstitutionen. Att presidenten nyligen bytt ut flera ledamöter i konstitutionsdomstolen har fått både nationella och internationella experter att varna för att Kabila försöker att hålla sig kvar vid makten tills han fått igenom de legala ändringar som krävs för att ta bort den nuvarande maxgränsen på två mandatperioder.

Uppskjutna val

Det är nu två år sen valen skulle hållits i Kongo, men de har skjutits upp flera gånger av den sittande regimen. Under tiden har oron i landet ökat och demonstrationer som krävt att valen skall hållas har mötts med våld från militären. Människorättsaktivister som kräver att regeringen skall respektera konstitutionen har hotats och fänslats. Regimen förbereder även lagstiftning som minskar möjligheterna för oberoende organisationer från civilsamhället att verka i landet.

Sanktioner efter hårdare förtryck

I december 2017 presenterades ett avtal som katolska kyrkan förhandlat fram där presidenten lovade att fria val skulle hållas senast december 2018. Han lovade också att politiska fångar skulle friges och att man skulle tillåta fredliga demonstrationer. Inget av detta har uppfyllts. Istället har förtrycket hårdnat. Som ett svar på detta har FN, EU och USA infört sanktioner mot ledande militärer och politiker i Kongo som har beordrat övergrepp, bidragit till dem, eller motarbetat möjligheterna till fria val i landet. 

Europeiska centralafrikanätverket Eurac presenterade nyligen en uppdaterad analys av situationen i landet och förslag på krav och åtgärder man vill se från EU, EU:s medlemstater och FN.

 En transparent process med målet att snarast genomföra demokratiska och fria val

Att omedelbart släppa politiska fångar

Att tillåta fredliga demonstrationer

Att hot, trakasserier, godtyckliga arresteringar av demokrati- och MR-förespråkare måste upphöra

Att fördöma alla försök att inskränka civilsamhällets möjligheter att verka

Att protestera mot alla försök att förändra konstitutionen

Att utöka sanktionerna mot ledande militärer och politiker

Att utreda och straffa de skyldiga för tillfällen där militär och polis attackerat fredliga protester.

Sverige och svenska politiker har möjligheter att lyfta dessa frågor bilateralt, genom EU och FN, samt via de politiska partierna i EU-parlamentet.