Diakonia - Människor som förändrar världen

Konfliktmineraler  skördar människoliv

Tretton gruvarbetare mördades och ännu fler skadades när en milisgrupp nyligen attackerade ett kooperativ i Nord-Kivu i DR Kongo. Attacken visar hur viktigt det är att fortsätta skydda och stötta lokalbefolkningar i konfliktområden rika på naturresurser och på att få företag att ställa krav på mänskliga rättigheter vid inköp av råvaror.

2018-10-10

Gruvarbetarkoperativet COPERAMA i Nord-Kivu i Demokratiska Republiken Kongo arbetar tillsammans med lokala gruvföretag för laglig utvinning av mineraler. Syftet är att pengarna skall gå tillbaka till samhället och att gruvarbetarna skall få rimliga arbetsvillkor och löner som de kan leva på. Den 7 oktober attackerades kooperativet av en milisgrupp. Tretton arbetare mördades och fjorton skadades i attacken.

Beväpnad milis stjäl mineraler och hotar arbetare

När personal från Diakonia i december 2015 besökte gruvkooperativet COPERAMA, tillsammans med Pingstmissionens biståndsorganisation PMU och researchorganisationen Swedwatch, berättade gruvarbetarna om beväpnade miliser som stjäl mineral och hotar de företag och kooperativ som vill arbeta lagligt.

Rika fyndigheter orsakar blodiga konflikter

I Nord-Kivu finns några av världen rikaste fyndigheter av den värdefulla mineralen Coltan (en förkortning av columbit-tantalit). Tillgången till naturresursen har spelat en avgörande roll i de konflikter som kostat runt sex miljoner människors liv i Centralafrika. Det är också en bakomliggande orsak till användandet av sexuellt våld som vapen i krigföring.

Lag mot plundring och illegal handel

Coltan är en av de fyra så kallade konfliktmineralerna. 2017 beslutade EU att importörer av dessa mineraler måste redovisa ursprunget för sina råvaror för att försöka hindra plundring och illegal handel. Lagen träder i kraft först 2021 men redan nu försöker många företag att enbart handla lagliga mineraler.

Omvärlden måste både stötta och ställa krav

Vilka som utförde attacken mot gruvarbetarkooperativet är svårt att fastställa, men allt tyder på att intressen som förlorar inkomster på ökad laglig utvinning – såsom korrumperade politiker och militärer – står bakom.

Det gör det ännu viktigare att vi rika länder fortsätter arbetet med att både stötta lokalbefolkningar i naturresursrika konfliktområden, och att få företag att ställa krav på konfliktkänslighet och mänskliga rättigheter när de köper in råvaror.