Diakonia - Människor som förändrar världen
Jordbrukaren Felix Wilca i Cusco i Peru drabbas av klimatförändringarna.

Diakonia och WWF kommenterar: 500 miljoner till FN:s Gröna klimatfond

Regeringen har meddelat att de tänker bidra med 500 miljoner kronor till FN:s Gröna klimatfond för 2015, och totalt sett med 4 miljarder kronor för fyraårsperioden 2015-2018. De 500 miljonerna sägs vara nya och additionella, dvs de ska inte tas av befintligt bistånd räknat som 1 procent av BNI. 

2014-10-21

Klimatpengar utöver biståndsbudgeten

Det är mycket glädjande att regeringen ökar ambitionerna och stödjer den Gröna klimatfonden i dess uppbyggnadsskede, och att de första utlovade pengarna är nya och additionella är ett genuint genombrott i internationell klimatfinansiering.

Lägre belopp än utlovat 

De totala summorna är dock avsevärt lägre än Sveriges framräknade andel av en linjär uppskalning till det gemensamma internationella löftet om 100 miljarder dollar till klimatfinansiering år 2020. Enligt de beräkningarna är Sveriges andel för 2015 2,3 miljarder kronor, och totalt för fyraårsperioden 2015-2018 är beloppet 11,4 miljarder. Gröna Klimatfonden är dock nystartad så den har ej ännu kapaciteten att ta emot den totala klimatfinansieringen från världens länder, däribland Sverige. Det finns dock många andra vägar för klimatfinansiering dit Sverige måste bidra generöst och i linje med Köpenhamnslöftet. Vi saknar idag information om hur Regeringen ställer sig till detta.   

Viktig signal inför kommande klimatförhandlingar

Specifikt till den Gröna klimatfonden har WWF räknat på Sveriges andel och kommit fram till att ett skäligt bidrag i denna uppstartsfas av Gröna Klimatfonden vore mellan 750 miljoner kronor och 1,2 miljarder kronor. Som genomsnitt under mandatperiods fyra år hamnar Sverige nu i denna härad. Det är viktigt att Regeringen nu säkrar i budgetförhandlingarna att det handlar om nya och additionella pengar under hela mandatperioden. Om det säkras så är detta en viktig signal till klimatförhandlingarna i Lima 2014 och Paris 2015 att Sveriges nya regering faktiskt är seriös och beredd att ta sitt ansvar vid förhandlingsbordet. I detta skede är detta en mycket viktig signal till andra industriländer och utvecklingsländer då klimatledarskapet är alldeles för svagt.

Slutsatser

Det utlovade beloppet för 2015 är nästan dubbelt så stort som föregående regerings löfte och att det är nya och additionella pengar (dvs utöver utlovat bistånd) är ett genombrott.

Det utlovade beloppet för 2015 är mindre än en fjärdedel av vad det borde vara, enligt beräkningarna om Sveriges andel av internationell klimatfinansiering. Det är också tydligt lägre än det belopp WWF räknat fram för Sveriges skäliga bidrag specifikt till Gröna klimatfonden för 2015. De fyra miljarderna till Gröna Klimatfonden under hela mandatperioden ligger dock i linje med det WWF räknat fram som Sveriges skäliga bidrag specifikt till Gröna klimatfonden.

Det framgår inte om de 3,5 miljarderna efter 2015 kommer att vara nya och additionella, eller om de kommer att tas från medel för fattigdomsbekämpning (biståndet). Det är också mindre än hälften av vad det borde vara, enligt beräkningarna om Sveriges andel av total internationell klimatfinansiering.