Diakonia - Människor som förändrar världen

Klimatsmarta lösningar kräver finansiering

På två-årsdagen av Parisavtalet möttes världens ledare återigen för att prata klimat i Paris. Kraftfulla åtgärder för att skifta finansiella flöden från fossilt till förnybart krävs om omställningen till klimatsmarta samhällen ska kunna ske.

2017-12-12

Möte om klimatfinansiering till fattiga länder

One Planet Summit, den franske presidenten Macrons initiativ, handlade framför allt om klimatfinansiering. Utöver de 100 miljarder dollar som världens rika länder ska bidra med till fattigare länder säger Parisavtalet också att alla världens investeringar måste ställas om för att stödja en hållbar utveckling, med låga utsläpp och respekt för mänskliga rättigheter.

Massiv uppgift väntar världsledare

Det är en massiv uppgift som världens länder, banker, investerare och företag har framför sig. I dagsläget investerar G20-länder och utvecklingsbankerna fortfarande i problemet snarare än i lösningarna.

Den Europeiska utvecklingsbanken (EBRD) investerade dubbelt så mycket i fossila energiprojekt som förnybar energi från 2010-2016, enligt en rapport  från BankWatch.

G20-ländernas investerar fyra gånger så mycket i fossil energi som i förnybart. Det är dessutom nästan 90 gånger så mycket som deras anpassningsstöd till små ö-stater, rapporterar flera amerikanska miljöorganisationer.

Stödet till fossilt måste fasas ut

Omställningen från fossilt till förnybart kräver också att stödet till fossil energi genom subventioner fasas ut.

Overseas Development Institute redovisade 2015 att G20-länderna spenderar 444 miljarder dollar på i subventioner till fossil energi varje år.

En gransking av EU och 11 av medlemsstaterna från 2017 visar på att situationen ser liknande ut i Europa. Tillsammans subventionerar EU och medlemsstaterna fossil energi med cirka 112 miljarder euro per år. 

180 organisationer i gemensamt upprop

Inför One Planet Summit har därför över 180 organisationer världen över samlats i ett upprop till världens ledare om att detta måste få ett slut. Om världens länder gemensamt ska kunna klara de målsättningar som Parisavtalet satt upp så krävs både ett stopp på offentliga investeringar i fossila energiprojekt och avskaffandet av fossila subventioner. Diakonia står bakom uppropet genom ACT Alliance EU.

Läs uppropet här.