Diakonia - Människor som förändrar världen
Tusentals människor har tvingats på flykt från delstaten Rakhine i Myanmar/Burma. Foto: ACT Alliance/ICCO

Katastrofinsamling för rohingyer på flykt

Just nu flyr tusentals rohingyer undan förföljelsen i Myanmar/Burma. Diakonia är på plats i grannlandet Bangladesh och startar i dag en katastrofinsamling till förmån för barn och vuxna som flytt.

2017-10-11

Sedan augusti har våldet mot folkgruppen rohingya eskalerat i delstaten Rakhine  i Myanmar/Burma. Hela byar har tvingats fly för sina liv när deras hus bränts ned av militären i Myanmar/Burma. Små barn har inte bara förlorat sina hem utan de har också förlorat sina föräldrar.

– Fördrivningen är så extrem att man talar om ett folkmord, säger Diakonias generalsekreterare Georg Andrén och tillägger:

– Det är svårt att föreställa sig vad det måste innebära att fly hals över huvud för att överleva. Rädslan och ovissheten är total.

Han konstaterar att vi alla har ett ansvar att uppmärksamma fördrivningen.

– Vi måste kraftigt säga ifrån och bidra till att dessa flyende människor får åtminstone sina mest basala behov tillgodosedda.

Särskilt stöd till traumatiserade barn

De som lyckas ta sig så långt som över gränsen till grannlandet Bangladesh hamnar mitt i ett kaos. Behoven är enorma och resurserna bristfälliga. Många människor sover under bar himmel, eftersom flyktinglägren är fulla. De behöver mat, rent vatten och hygienartiklar. Och barnen behöver professionellt stöd efter de våldsamma attacker som de har upplevt.

Det är därför som Diakonia nu gör en akut humanitär insats. Vår lokala samarbetsorganisation Unite Theatre for Social Action finns på plats i östra Bangladesh och har specialkompetens inom psykosocialt stöd för barn. De kommer även att förse 1 500 hushåll med förnödenheter som tält, presenningar, köksredskap och filtar.