Diakonia - Människor som förändrar världen
Hos organisationen NCCP i Filippinerna packar volontärer matkassar som ska delas ut till de som drabbats av tyfonen. Foto: NCCK/ACT Alliance - Picasa.

Nu behövs din hjälp till Filippinerna igen!

Det är bara drygt ett år sedan supertyfonen Haiyan drog in över Filippinerna och orsakade en enorm förödelse. Den 6 december drog en ny tyfon, Hagupit, in över landet. Den har orsakat stora skador och regnen som kommer med tyfonen orsakar också stora problem. Din gåva till Diakonia gör skillnad!

2014-12-07

Stora skador på byggnader och infrastruktur

Tyfonen Hagupit har dragit in över en del av de områden som drabbades värst även förra året. Elförsörjningen och mobilnätet har slagits ut och många byggnader har skadats. De kraftiga regnen för med sig lerskred som orsakar skador på till exempel vägar.

Diakonia är med i det globala nätverket ACT Alliance. De ACT-medlemmar som finns på plats har förberett hjälpinsatser i flera dagar. Framförallt har organisationerna jobbat med evakuering och att förbereda mat och förnödenheter samt att sätta upp tillfälliga skydd mot vind och regn. Hjälpinsatsen koordineras i samarbete med lokala myndigheter och FN-organ på plats.

Massevakuering räddade många liv

Enligt information som Diakonia har fått har förberedelserna, informationen och koordinationen av hjälparbetet fungerat bättre denna gång jämfört med i fjol, när supertyfone Haiyan dödade tusentals människor. Bara det att omkring 700 000 mäniskor evakuerades innan tyfonen drog in har räddat många liv.

Men stöd kommer att behövas för att bygga upp skadade byggnader och inte minst till att bygga ett samhälle som har chans att stå emot krafterna i framtida tyfoner. 

Din gåva till Diakonias katastroffond behövs. Stort tack på förhand!

Din gåva till Diakonias katastroffond går till den här akuta insatsen i Somalia. Får vi in mer pengar, använder vi det till Diakonias långsiktiga arbete för att förebygga katastrofer.

Om ACT Alliance

ACT Alliance:s vision är en värld präglad av värdighet, rättvisa, fred och respekt för mänskliga rättigheter och miljö. Medlemsorganisationer i ACT Alliance förbinder sig att arbeta tillsammans för att människor som drabbats av fattigdom och orättvisa ska få en positiv och hållbar förändring av sina liv.

Till ACT Alliances webbplats (på engelska)