Diakonia - Människor som förändrar världen
Jacinta Francisco i ett av de många tillfälliga lägren runt om i Beira, Moçambique. Foto:  Natalia Jidovanu/Finn Church Aid Jacinta Francisco i ett av de många tillfälliga lägren runt om i Beira, Moçambique. Foto: Natalia Jidovanu/Finn Church Aid

“Ingen i min familj har dött i alla fall. Men framtiden är mörk.”

Nu hotar kolera i den redan tuffa tillvaron i lägren i Moçambique. Vi har träffat en familj som förlorat allt i stormen.

2019-04-11

Vi träffar Jacinta Francisco och hennes fem barn i ett tillfälligt läger i Beira. Tidigare var detta en skola för över 2500 elever men sedan cyklonen drog in över Mocambique har skadorna varit för stora och skolan stängd. Istället är den skydd för områdets mest utsatta familjer.

Två veckor efter katastrofen återvänder många i lägret dagligen till sina gamla hus för att se om något kan tas till vara på. Det är svårt att ta in att de har förlorat allt.
- Ingen i min familj har dött i alla fall. Men framtiden är mörk, säger Jacinta.

Dagen innan cyklonen Idai nådde Beira visste Jacinta att stormen var på väg, men hon kunde inte föreställa sig hur illa det skulle bli. Cyklonen rev bort hustaket och tegelstenar föll från väggarna. Jacinta, hennes man och barn flydde till hennes mamma, och där gömde de sig tillsammans i det rum de trodde skulle vara säkrast. Nästa dag var bara husets grund intakt. Nu vet Jacinta inte hur hon ska ha råd att bygga upp huset.
- Det enda jag kan tänka på nu är att se till att barnen har mat.

Innan cyklonen förstörde hennes hem sålde Jacinta tomater och grönsaker, men hennes lager och försäljningsstånd är bortblåsta. Hennes man brukade jobba på den förstörda skolan. Nu bor han i ruinerna av deras gamla hus i hopp om att kunna laga och bygga upp det igen.

Risken för kolera är hög

Tidigare denna vecka rapporterade FN över tusen fall av kolera i Beira och siffran stiger. I de överfulla lägren är risken hög. Där Jacinta och hennes barn bor är det så trångt att de inte finns plats att vända sig på natten, och flera väljer att sova utanför istället.

Vi arbetar tillsammans med våra samarbetsorganisationer för att motverka spridning av kolera och andra sjukdomar. Vi delar ut vattenbehållare och utrustning för att rena vatten i Beira och områden runt omkring.