Diakonia - Människor som förändrar världen
Pilgrimsprästen Emma Thorén vandrar för klimaträttvisa. Foto:Emanuel Eriksson

Hon vandrar för klimatet av kärlek till skapelsen

- Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste frågor och religion handlar om de viktigaste frågorna. Därför är det både självklart och viktigt att låta de båda mötas. Det säger Emma Thorén, pilgrimspräst och vandringsledare för den över 50 mil långa klimatvandringen i sommar mellan Uppsala och Lund.

2015-07-08

Emmas vandring är en del av en global kampanj, Act Now for Climate Justice, för klimaträttvisa och tanken är att den svenska vandringen i Tyskland ska länkas samman med andra vandringar som görs i Norge, Finland och Danmark. Slutdestinationen är Paris och klimattoppmötet COP21 som ska hållas i början av december.

Budskapet i kampanjen är att det framförallt är de rika länderna som orsakat klimatförändringarna, men att det är de fattigaste som drabbas hårdast av de naturkatastrofer som den globala uppvärmningen orsakar. Därför är det inte mer än rätt att den rika delen av världen tar på sig ambitiösare klimatmål och samtidigt kompenserar de fattiga för de skador som uppstår.

-   I Bibeln går det som en röd tråd att vi ska hjälpa varandra, ta hand om varandra och älska varandra. Därmed måste vi också bry oss om människors materiella villkor. Vi kan inte blunda för att människor förlorar sina hem när havsnivåerna stiger, då vore vi inte en sann kyrka. Vårt uppdrag är att ta hand om skapelsen det står redan på första bladet i Bibeln, säger Emma Thorén.

Nu hoppas hon att klimattoppmötet i Paris ska ge ett avtal som påskyndar omställningen till ett rättvisare klimat. Men även om det misslyckas är hon övertygad om att andra kommer att fortsätta arbeta för en omställning och att allt vi faktiskt gör bidrar till en skillnad. Som vandringsledare hoppas Emma Thorén kunna väcka nya tankar hos dem som vandrar med henne, kanske några börjar bry sig mer om klimatet och varje litet steg är viktigt.

-  Jag tycker att det är uppmuntrande att veta att vi är en del av andra vandringar runt om i världen. Människor påverkas av människor, därför spelar allt vi gör en roll. Att inte säga eller göra något påverkar också, fast i en negativ riktning.

Vem som helst är välkommen att ansluta till vandringen när den tar sig fram genom Sverige. En vanlig dagsetapp är mellan 15 och 25 km och varannan timme ska vandrarna gå i tystnad. Tystnaden är viktig för att vandraren ska få vara ifred med sina känslor och böner.

-   När vi är upptagna med att föra samtal och prata, då blir det svårare att lyssna på Guds röst och det vi själva är i. Att öva på att lyssna inåt gör gott eftersom Gud talar till oss genom de olika rörelser som finns i oss.

Inför tystnaden får man med sig ett ord att bära med sig, och tonvikten kommer att ligga på skapelsen, miljön och den natur som vandrarna möter.

-   Vi vill låta den som vandrar få möjlighet att integrera sin andlighet med ekologin, att se hur Gud verkar i naturen. Ur ett kyrkligt perspektiv har vi tidigare fokuserat mycket på själen. Men även själen är en del av skapelsen, miljön runt omkring oss, och därmed en del av Gud. Orsaken till att vi har en klimatkris är att relationerna till Gud har blivit förstörda. Och relationerna blir lättare att läka om vi ser att allt hänger ihop. Det handlar om kärleken till den här världen som jag tänker att Gud har skapat.

Emma Thorén menar att den som pilgrimsvandrar går hem till sig själv. Monotonin i gåendet gör att oväsendet som ofta finns i oss sjunker undan och det blir lättare att se vem man är och vad man vill med sitt liv.

-   Man behöver egentligen inte göra något särskilt när man går, det kommer naturligt.

 

Emmas utrustning:
En hatt mot sol och regn, en skjorta, ett par byxor och en t-shirt. Dessutom ett kvällsombyte som hon tar på sig när hon tvättar upp dagens vandringskläder. En varm tröja, jacka, regnponcho, badkläder, underställ och regnställ.

Emmas bästa vandringstips:

Se till att ha skor som funkar på långvandring. Och till det dubbla tunna strumpor för att undvika skav, då hamnar friktionen i strumporna i stället. Se till att ta av både skor och strumpor en stund mitt på dagen för att lufta och torka.
Glöm inte en vattenflaska, en varm dag behövs minst två liter. Det blir tungt att bära, men det blir ännu tyngre utan.

Fakta om vandringen:

Dagsvandrare är alltid välkomna. Läs mer om de olika sträckorna på: www.ekovandringen.se